Skip to content

313

 313 چرا ؟؟؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم 

قصد از نگارش این نامه اظهار اندوه ودردی است از وقایع وسرگذشت دو دختر نوجوان که حدود سالهای 1372و 73 که بعد ازسوءاستفاده چندین نفر به مدت چندین شب (به جای یک نفر برای یک شب) ، آنها را درساعت 5 صبح در  پس کوچه های تهران بدون پرداخت وجهی رها کرده بودند .آنها پناهگاه و فریاد رسی در دوران ولایت مطلقه فقیه نداشتند و همچنین سرگذشت هزاران دانشجوی مسلمانی که از تحصیل محروم شان کرده و هزاران مسلمان سیاسی که درزندانهای شما ، همه جوره از حقوق اجتماعی محروم شان کرده اید و هزاران دختر مسلمانی که فاحشه شدند …، و هزاران مسلمانی که از خانه و وطن خود آواره شدند… و هزاران مسلمانی که …!!! شما باید بدانید که انسان ها ، یک جوری خدایی اند… .وبدهکاران بانکی هزارها میلیارد تومانی وابستگان  نظام در تیتر روزنامه ها  که اینها نه کارمند بودند و نه کارگر ونه کشاورز….!!  بلکه فقط به بند ناف رهبری وصل بودند… چرا سپاه از ثروت و ….ورم کرده و بزودی با همکاری بسیج به صرف اینکه حضرت آقا فرمودند ، دهها هزار آخوند را  خواهندکشت  شماره 91 مطالعه شود … و مردم ایران به قید وثیقه آزاد هستند.سکوت وثیقه مردم ایران است.در مقابل تاراج نفت وگازومعادن و …از طرف شما و چرا فقیهان و مراجع تقلید و… با سکوت شان از وضعیت فعلی راضی می باشند؟؟!! . امیدواریم که با خودسوزی خود انتقام تمامی آنهاییکه به نحوی دراین سالهای  پر ولایت مطلقه فقیه  از شما آسیب ها دیده اند را…. بگیریم . انشا الله که خداوند این خون را قبول نماید. و مردم ایران بدانند در صورت عدم موفقیت در خودسوزی  توسط مزدوران نظام دزدیده شده ام!!. باید بدانید که بنده با هر گونه تغییردر کادر رهبری که شما سخنگوی آن می باشید بدلیل ضایعات فراوان آن  مخالف میباشم!! رضا هستم سالیان درازی است که با اذن خداوند در بلندترین نقطه خاورمیانه  یعنی قله دماوند اعتکاف می کنم . با روزه سکوت ، روزه غذا ، پای برهنه و تنها در کوه و یا در غارها ، فقط  قرآن  می خوانم. و با رکورد اعتکاف 86 شب در داخل دهنه آتشفشان قله دماوند که هیچوقت چله نشینی ام  از 40 شب کمتر نبوده است. بعضا در جبهه های شمالی وغربی و شمال شرقی و بیشتر در جبهه جنوبی رفت آمد داشته ام ولی با تمامی وجودم نگران وطنم ، دینم ، ملتم وفرهنگ ایران شیعی میباشم تا مگر راه نجاتی برای بیرون رفتن از وضعیت اسف بار کنونی را از خداوند چاره نمایم… انسانها بدانند، اعتراض و خود سوزی اینجانب جلوی دانشگاه تهران در 25/03/90 به دلیل وضعیت حاکم بر کشور و خروج نظام از دین محمد(ص)میباشد.   

آقای سید علی خامنه ای ، این یک نامه313چرا؟  و کل مجموعه  با هم است که دفعه اول به تاریخ 9 تیر79 بمدت 4 ساعت از قرآن و آینده نگری بصورت کشف و شهود برای ایران و منطقه با رئیسان امنیت شما درمیان گذاشتیم !! و دوم دوباره بمدت 4 ساعت تکرار شد، و دفعه سوم بعد از دو سال با توجه به واقع شدن تعدادی ازآنها، گفته هارا بصورت نامه درشش صفحه بطور خلاصه ارائه دادیم و باز هم جدی نگرفتید !! چهارم هم به رئیس شورای عالی امنیت ملی، یعنی خاتمی توسط رئیس دفتر نامبرده ،ارائه گردید. دفعه پنجم بعد از پنج سال که 40مورد از 90 مورد به وقوع پیوسته بود دوباره همان نامه را برای هاشمی توسط رئیس امنیت نامبرده ارایه که مجددا” به دلیل عدم رشد عقل کافی جدی گرفته نشد !! هم اکنون با گذشت بیش از یازده سال که 60 مورد از مکاشفه بوقوع پیوسته !! تا جاییکه کشور و منطقه در بحران قرار دارد ! و به دین محمد ص هم بی مهری کرده اید !! به همین منظور این نامه شامل شش برگ قدیمی مربوط به یازده سال پیش و 23 صفحه مراتب ناخوشنودی خود را از وضعیت موجود به همراه مستندات روزنامه ، ابراز تا معلوم شود ،آیا کسانی که شما را برای حفظ منافع شخصی خود برای رهبری تایید و انتخاب کرده اند به حداکثرمطالبات خود رسیده اند یا نه؟ و آیا مردم هم در این  32 سال  به حداقلمطالبات قانونی وعده داده شده خود رسیده اند یا نه؟ اگر شما دین و ایمان دارید ! به مطالبات قانونی بنده در شماره های 38 ،48  ،61 ،74 ،94179،،233 و 244و 252 و 312   عمل نمایید !! بعداز اقدام شماره های مذکور ، بنده از طریق روزنامه ها مطلع خواهم شد و خود را ازطریق تلفن معرفی خواهم کرد و بعد از آن طی ملاقات با حضور هاشمی ، راه کارها را ارائه خواهم نمود !! در غیر اینصورت تکلیف از اینجانب ساقط و قابل توجه نماینده سازمان ملل خود را به عنوان اعتراض در 25/3/ 1390 جلوی دانشگاه تهران آتش خواهم زد!با عرض پوزش از ملت شریف ایران که بخاطرفرصت کم نتوانستم چهارده مقاله معاد،روح،علم و..که بنام چهارده معصوم ارایه شده را کاملتر بیان نمایم.

    1– چرا و چه کسانی شما را به گروگان گرفته اند !؟؟ که به دلخواه آنها حرف میزنید! و تا هرچه میخواهند ، انجام  میدهید !!

    2– چرا در این بیست و دو سال بعد از انقلاب خوب حرف زدید ، اما عملتان  بسیار بد بوده است !! چرا؟

    3– چرا تا حدود 35% فروش نفت درجایی ثبت نمی شود !!……………… و مبلغ آن کجا میرود ؟؟  شماره 86  تا 89  مطالعه شود!!

4– چرا مراجع تقلید مریض میشوند ، سر از انگلیس درمی آورند؟ فلسفی و آذری قمی و محمدتقی جعفری و مهدوی کنی برای معالجه به آنجا رفتند، سال قبل هم سیستانی به آنجا رفت و جراحی قلب انجام داد وهفته پیش یعنی تیرماه  1386 فاضل لنکرانی که برای معالجه رفته  بودند به انگلیس !!  گفتند مرا ببرید قم و……. وقتی آوردند ظرف دو روز فوت کردند؟آنوقت صافی گلپایگانی یکی ازمراجع تقلید بعد از  سه سال ونیم  در سخنرانی خود گفت حوزه  به هیچکس و هیچ جا وابسته نیست (همشهری 14 آذر89 – سند1پیوست) قضاوت با خواننده میباشد . تحصیل بیش ازسه هزار نفر از فرزندان       مسئولین نظام درانگلیس را که اخبار سراسری رادیو در 27 دیماه 89 ساعت8 برای چندمین بار با نمایندگان مجلس مصاحبه ومطرح میکرد را چه میگویید

5– چرا از وقتی که شما رهبر شدید ، همه چیز در ایران ناقص است و همه چیز ناقص کار میکند !…. امورات کشور سرجایش نیست ، هیچ چیزی استاندارد نیست حتی فکر دینی مردم و فقیهان اسلامی (سالم) و قرانی نیست ! …چرا اگر سیاست ما عین دیانت ماست !! مراجع تقلید سیاسی نیستند ؟؟ با آنها چکار کرده اید ! (شماره 96 مطالعه) که سکوت کرده اند! مراجع تقلید و فقیهان درهیچ برهه ای اززمان  این همه ذلیل و زبون نبوده اند که امروزه هستند! چرا؟  

6– چرا رهبر و رئیس جمهور و رئیس مجمع تشخیص و رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و… این همه از آقازاده ها  میترسند ! چرا؟                  

7– چرا در روز اصلاح قانون مطبوعات رییس مجلس کروبی کاغذی از جیبش درآورد مبنی بر اینکه رهبری دستورداده اند قانون مطبوعات مسکوت بماند !

8– چرا خبرگان رهبری به سفارش هاشمی ، شمای خامنه ای را برای رهبری ،تایید کردند نه انتخاب ! هیچ عاقبت به خیری دراین رهبری برای شما   وجود ندارد ! ّباید ببینید هاشمی با چه قصد و نیتی شما رابرای رهبری تایید و به مجلس خبرگان معرفی کرد که هیچ عاقبت خوشی برای شما متصورنیست.

9– چرا  شما را رییس مجمع تشخیص و رییس مجمع تشخیص را شما تعیین میکنید ، میبینید چه شد !؟؟ ………

10– چرا از وقتی که شما رهبر شدید ، تنوع جرم و جنایت و تقلب و ضایعات اجتماعی و ناهنجاری ها و خلاف کاری ها و ظلم و فسادهای مکرر اقتصادی و انحطاط های اخلاقی نهادینه و زیاد شده است و سکوت کرده اید !! تا سیصد مورد عیب انسانها را درایران نوشته ایم و هیچ وقت به آنها واکنش نشان نداده اید !!     ولی بی تفاوتی خود را نشان داده اید و آخوندها هم مقصر هستند ، حتی فقیهان و مراجع حساسیت نشان نمیدهند آیا نمیبینند یا نمیفهمند؟ ویا درمنزلشان اسیر و دربند شده اند؟؟ چرا سکوت کرده اند……!! چرا کلیه حوزه های علمیه با سکوتشان که هرگز نمیتواند تقیه باشد …..شده اند!!….ای مردمان دین دار چرا  با ترس و سکوت و بی تفاوتی مشرک و کافر شده اید ؟! که ترس نوعی شرک است !! وزندگی مراجع و فقیهان و مردم  مصلحتی شده تا دینی….!! فقط یک نمونه : اخبار رادیو ایران درساعت هشت صبح چهارشنبه تاسوعای حسینی 24 آذر 89 اعلام کرد نود هزار تخلف صنفی درپنجاه روز به تعزیرات رفت ! و شما رهبری خود را در چنین وضعیتی در رابطه با اصناف و  مردم چگونه توجیه میکنید؟  

11– چرا داراییهای  مسئولین نظام و وابستگان آنها را اعلام نمیکنید ! چرا؟…آیا تمام توان ایران و اسلام را داده اید تا دنیای باند مافیای آنها را آباد کنید؟

12– چرا از وقتی که شما رهبر شدید ، مردم روی خوش ندیده اند ؟ و  به آینده خوش بین نیستند! و  باید آماده رنجهای کشنده آینده هم باشند ! چرا؟

13– چرا ایرانیها را  بیمار روانی کرده اید تا جایی که بعضی ازپسرهای 13 ساله سیگارمیکشند؟ نگاه کنید مطب های دندانپزشکی چقدرشلوغ است ،چرا

14– چرا شمای خامنه ای و بعضی از طرفداران ولایت مطلقه فقیه ، بنوعی بیماری روانی از نوع نازیسم هیتلری دارید ! و گردانندگان روزنامه هایی        مثل یا لثارات به نوعی بیماری روانی مبتلا هستند که باید جزو بیماریهای خاص تلقی شود ……..چرا؟

 

15– چرا نظم روانی ایرانیها را به هم ریخته اید !؟ راه رفتن  ایرانیها نوع  بیماری آنها را  نشان میدهد !  چون روان خودتان مورد تردید  قرارگرفته است؟

16– چرا در ظاهر میگویید به کار خصوصی افراد کاری نداریم ؟ ولی به بهانه ای  بعضی از افراد را دزدیده ! بعد از نگهداری طولانی مدت  در سلولهای انفرادی ، بدون داشتن وکیل و عدم رویت خانواده ، سئوال میکنید زمان شاه عرق خورده ای ، لواط کرده ای ، با پشت زنت…. ! این سئوالها  یعنی چه و چرا ؟……..آیا این روش علی ع بود ؟؟   وقتی دروغ میگویید……….چندین قدم میروید پایین!!

17– چرا از وقتی که شما رهبرشدید ، ایران در هرچیز خوب دنیا ، مقام آخر را دارد ، و هر چیز بد دنیا را ، مقام اول هستیم ! چرا؟  

18– چرا حرف های نخبگان دوم خردادی ، توسط باند شما دزدیده میشود ! با نام خودشان درروزنامه های خودشان چاپ میشود !! ………چرا اصلاح قانون مطبوعات درمجلس توسط شما وتو شد ! چرا؟ شماره 7 مطالعه فرمایید!!

19– چرا اصل لیست بدون سانسورساواکی ها را منتشرنمیکنید ؟ آن لیست اوایل انقلاب رانمیگوییم !دست چه باندی هست که دارد سوء استفاده میکند؟

20– چرا پلیس ها و پزشکان و قاضی ها و آخوندهای خطاکار و متقلب درجلوی منزل و محل کارشان شلاق نمیخورند؟ تا باعث عبرت دیگران شوند!چرا! 

21– چرا به کتابها و رساله ها وجزوه های اقتصادی نوشته و سخنرانی شده خمینی، بهشتی، مطهری، توانایان فرد و صدر و طباطبایی و بقیه عمل  نکردید ؟

22– چرا موجودی و شماره حساب های داخلی و خارجی محافظه کاران و خانوادهایشان را اعلام نمیکنید؟!……آقازاده هایتان و آقازاده هایشان را هم!    

23– چرا اگرلبنان و فلسطین صلح کنند شماها سکته میکنید ! چرا فقط درد و …….. لبنان و فلسطین را دارید؟؟

24– چرا فلسطینی ها دارند پنجاه سال اسرائیل را با سنگ میزنند؟ و مذهبیهای پیرو ولایت مطلقه فقیه هم دارند درایران مدت نصفش ، یعنی 25 سال اسرائیل را لعن میکنند !! اسرائیل یک بهانه ای ساده لوحانه و پیش پا افتاده ای بیش نیست، این فرمول را چه کسی اختراع کرد و چه کسی باید حل نماید؟ مشکل شما ، مشکل استراتژیک حل نشده 1400ساله با اهل سنت است چونکه ازکینه به عقده تبدیل شده است درآینده جنگ بین شیعه و سنی است! و  چرا تمام وقت و ثروت دولت و ملت باید صرف آن شود؟ ایران عقب مانده لبنان است و لبنان جلو افتاده تراز ایران ، یعنی لبنانیها این مراحل دعواهای لفظی را طی کرده اند و ایران بعد ازدعواهای لفظی، جنگ داخلی را شروع و بعدا” مثل لبنان کنونی خواهد شد !! چراراضی هستید؟؟ دستور کیست ؟

25– چرا کل ایران با نقشه قبلی دارد میرود زیر یوغ ولایت مطلقه فقیه؟؟چرا تمام کارهای مملکت را میخواهید ازراه ولایت مطلقه فقیه حل نمایید! چرا تمام برنامه های مملکت دارد بر محور ولایت مطلقه فقیه با لنگیدن میچرخد ؟؟ میدانید که جواب نمیدهد! به همین دلیل است که ترکمون خورده      توی مملکت چونکه ایران ولی مطلقه فقیه دارد و باید در بعضی ازکارها از ولی فقیه جهانی استعلام کند!!؟ در فیلم جومونگ آن تسوی خبیث میگفت   مردم من ، مردم مال منست ، حالا شما میخواهید با این برنامه یارانه ها و….. تمامی مردم را ببرید به زیر یوغ ولایت مطلقه فقیه !! تا از جیک مردم سر دربیاورید ، مردم چکار میکنند و چه کسی با کی ارتباط دارد تا خبر داشته باشید ، هیچ وقت یادمان نمیرود که درسال 86  با چه دوز وکلک و نیرنگی    مبنی براینکه بنزین به کشورهای همجوار قاچاق میشود میخواهیم آمار مصرف را داشته باشیم و بنزین را به این صورت درآوردید……!!!!

26– چرا ابن ملجم عقل فقهی داشت ! دقیقا” مثل شما !!؟

27 بسم الله الرحمن الرحیم                1– عقل ازآن الله است ، شما و انسانها فقط مصرف کننده آن هستید. 2– عقل ، با خواندن و نوشتن 90 ساله درحوزه های علمیه و دینی و دانشگاه ها بدست نمیاید ، بلکه فقط با ریاضت حاصل میشود که تقوا بهترین نوع ریاضت میتواند باشد که فعلا” تخمش ورافتاده!! 3– میگویند خواندن قران عقل را زیاد میکند ، میشود پرسید شما و چه کسی قران خوانده و عقلش زیاد شده است ؟ 4– شما و انسانها بدلیل نداشتن عقل کافی درطول تاریخ نتوانستید یک تعریف مشخصی ازعقل ارایه بدهید، آخر مگر میشود انسانها عقل داشته باشند اما نتوانند آنرا تعریف نمایند؟؟ 5– سر ، جایگاه مغز است و عقل  به قلب مربوط میشود !! 6– مثلا” ابن ملجم عقلی فقهی ، جزیی و سطحی نگر داشت!! 7– آنهاییکه برای هرآیه قران فقط یک معنا درنظرمیگیرند البته محدودیت عقلی دارند…. 8– برای عقل حدود ده درصدی بجز علم صناعت، فصاحت و بلاغت  ، علمی حاصل نمیشود  9– آخرت را به اندازه عقل میدهند نه به اندازه عبادت…. 10– و به این دلیل برمحمد ص وحی میشده است چون درصد عقل خدایی آن بزرگوار بخاطر رحم ، بالا بوده است بنابراین رحم هم ندارید (شماره 305 مطالعه شود )11– و کسانیکه به مرگ حضرت مسیح ع ، سهروردی ، حلاج ، عین القضات  و…. و دیگر عرفا رای داده اند دارای عقل ظاهربین کوچک و پایین بوده اند! 12– ای بچه های هفتاد و هشتاد ساله کی میخواهید عاقل شوید وکی میخواهید بزرگ و بالغ شوید که اگر درصد عقلتان بالا برود درمعرفی دین محمد ص موفق تر خواهید بود . 13– هیچ کارعقلی توسط انسانها صورت نمیگیرد ، مگر بار اخلاقی خوب داشته باشد . 14– باید گفت لذت بردن انسانها از مواهب زندگی و پرستش خداوند فقط با حدود ده درصد از  ظرفیت عقل خداوند مورد استفاده و تجربه قرارمیگیرد نه بیشتر !!! 15– انسانها همیشه با عقل خداوند ، اورا تایید و یا تکذیب میکنند 16– خداوند میپذیرد که انسانها تا سن چهل سالگی تقلید کنند و مقلد باشند، اما وقتی به سن شصت سالگی میرسند و هنوز میگویند افلاطون یا کانت گفت حافظ و مولوی یا ملاصدرا گفت و          امام صادق ع گفت و مسیح ….اینها نزد خدا به رشد عقلی کافی نرسیده اند هم برخودشان ستم کرده اند و هم به دیگران جفا نموده اند … 17– عقل ، علم ؛ روح ، حکمت ، نور ، عدالت ، اراده ، درک ؛ وجدان، میدانم و میتوانم و همیشه  با رحم ، درصد بالا همراه بوده و تجربه شده  است(شماره 305 مطالعه شود)

28– چرا نظر مردم ایران در هیچ زمینه ای برای  شما اهمیتی ندارد! ………… بازی کرده ونکرده باخته اند!!………….چون بیشتر تحلیل ها در ایران برای چاپیدن مال و جلوبردن حرف خودتان و سرکوب مردم میباشد !! چرا!    

 

29 چرا قسمتی از قانون اساسی اجرا نمی شود؟ نمیتوانید بگویید رییس جمهور ناعاقل ایران مجری قانون اساسی است ! حالا متوجه میشوید که چرا پرفسور مولانا  بعد ازحدود 50 سال از امریکا وارد ایران شده و سنگ ولایت مطلقه فقیه را به سینه میزند……..مشاور احمدی نژاد کرده اید!!؟  احمدی نژاد هم دراقتصاد صحبت میکند و هم درسیاست و علم…….،هم دراخلاق صحبت میکند و هم درجامعه و فرهنگ،و……….ایشان فضول همه کاره اسلامی است ؟!

30– چرا در اموال  موقوفات و آستان قدس رضوی  بعد از انقلاب ، این همه  شبهه و حرام و ظلم و فساد و تقلب زیاد شده ؟ و تمامی دعاوی مردم را  دادگاه ها رای به نفع مراکز تحت پوشش شما میدهند !!؟؟ چرا بعضی از رانندگان اطلاعاتی تاکسی ها که خورده پاهایی هستند و به هر دلیلی پایشان بعنوان متهم  به دادگاه کشیده شوند ، کمک میکنید تا ازپی گردهای کیفری و حقوقی بگریزند!!

31– چرا ملت ما ، زبان شما ها را فهم نمیکند ! چرا مردم مسلمان ایران را پریشان میکنید !! و تمامی آمارهای به نفع شما و………..دروغ محض است !!

32– چرا بعد ازهرسخنرانی اجازه میدهید عده ای بنشینند برای دست بوسی وتمجید ازشما !و بگویند: وه که شاختان ازطلاست ودمتان ازنقره این اندازه؟

33– چرا شما ها عرضه نگهداری جنگل ها ، دریاها و آثارباستانی و……… را ندارید ، خیانت خود را چگونه توجیه میکنید؟! چرا؟ 

34– چرا دستور جمع آوری کلیه عکس هارا از تمامی مساجد و ادارت و نمازخانه ها را که شرک است نمیدهید ؟!  تا مردم نمازگزار بت پرست نباشند !!

35– چرا از وقتی که شما رهبر شدید ، خودی ها هم زیادی خودی نیستند !؟

36– چرا بدلیل آسیب های آموزه های عرفانی جدید، اکثر شاگردان کلاسهای عرفانی ، ورشکسته ، فراری ، حشیشی ، تریاکی و روانی  شده و یاخودکشی میکنند!؟……… چون عرفانهای کنونی مقلدانه و دف و تنبکی می باشند !! و بیشتر بخاطر تعادل روانی است تا عرفانی !! و حتی درمورد مذهبهای گوناگونی مثل شیعه هم بعضی برای تعادل روان میروند فقط نماز میخوانند یا دعا و یا حفظ کردن حدیث و یا شعر میخوانند اخیرا” هم    حسین …. حسین …..  حسیا …..حسیا …. حسا… حس….. سین…سین….این دین نیست بلکه برای متعادل کردن روان مذهبی های پیرو ولایت مطلقه فقیه  میباشد……………  !! ؟؟؟

37– چرا درایران بیشتر آخوندسالاری است تا مردم سالاری!!؟ چرا آخوندیسم عضو باند ولایت مطلقه فقیه ، در رادیو معارف بعضی از شبها ساعت  دو یا سه  به ابن عربی توهین میکنند! و درهمان ساعات این همه تبلیغ میکنند که تا ولایت مطلقه فقیه داریم احتیاجی به احزاب و مردم سالاری نداریم!چرا؟

38– چرا دارید مسلمانهای ایران را بی ادب و بی تربیت بارمی آورید ! نگاه کنید به نمازجمعه ها ، خداوند شده نوکراینها ! میگویند ای خدا این را بکش

 آن را بکش ، این کارراهم انجام بده ، اینها بی تربیت مذهبی هستند مثل عرق خور مذهبی ، نزول خورمذهبی و دروغگو و متقلب مذهبی ! که            خداوند(استغفرالله) شده رعیت و گماشته اینها ! و شما را مسئول میدانیم! چرا؟ بنده خواهان تعطیلی اینگونه شعارهای جاهلانه در سرتاسر ایران میباشم!

39– چرا چند وقت قبل ازحمله آمریکا به عراق ، هاشمی درنمازجمعه گفت اگر ما الان راز جنگ را بگوییم صدام سوء استفاده خواهد کرد ، خوب حالا که صدام نیست  چرا راز جنگ رانمیگویید؟…..و درظاهر، ایران دشمن آمریکا بود و هست و صدام دوست آمریکا و تمامی آنها به صدام اسلحه میدادند و کمک میکردند ، ولی آمریکا صدام را حذف کرد….و شما را نگه داشت!! چرا؟؟…  درزمان رییس جمهوربودنتان جهت کنفرانس سازمان ملل به آمریکا رفتیدآنجا با شما چکارها کردند؟ هنوز که هنوزاست مانده اید؟و امریکا دارد درخفا با همکاری شما، ظاهردیپلماسیتان را ،ترس از ایران میکند وعربها را میدوشد ! رکورد تازه فروش تسلیحات جدید امریکابه کشورهای حوزه خلیج فارس به123میلیارد دلار،ایران دوشنبه 6 دی 89ص شش برای امسال راچه میگویید؟ویااینکه با فروش تسلیحات به اعراب حاصل شد123 میلیارد دلار درآمد پروژه ایران هراسی برای آمریکا (کیهان12دی89سند 2 پیوست).

40– چرا اهمیت کشف و کاربرد آخوندیسم توسط امریکاییها درایران و منطقه بیشتر است از اهمیت کشف قاره آمریکا توسط  اروپایی ها!!؟ و در     آینده ای نزدیک تمام کشورهای منطقه توسط ایران به زیریوغ آمریکا خواهد رفت !! چرا؟؟

41– چرا مقامات بی کفایت ایران دارند با گفتار و کردارشان، عربستان و کویت و عراق راهم آماده تحویل به امریکا و. …. میکنند؟؟

42– چرا باید توسط چند مزدور داخلی چاپلوس و متملق، ولی امرمسلمین جهان خوانده شوید! ولی جرات رفتن به هیچیک ازکشورهای اسلامی را نداشته باشید ! و سکوت نمایید و اعراب رابرعلیه ایران و شیعه بدبین و تجهیزنظامی کنید ؟ همشهری (12 بهمن 1388 ص اول سند 3 پیوست) ، بکارگیری سپر دفاع موشکی امریکا در چهارکشور امارات وکویت وقطر ودبی را خبر داد  که فعلا” در هرکشور دو سامانه موشکی نصب شده است!…….وتقویت سیستم دفاع موشکی امارات هماهنگ با شش کشورجنوبی حوزه خلیج فارس درحال انجام میباشد ، کیهان (چهارشنبه17آذر89  صفحه آخر-  سند شماره 4 پیوست….)و حتی عربستان و دیگرکشورهای منطقه دهها میلیارد دلار ازآمریکا اسلحه خریده اند و شما با سیاست های خود چندین کار تعمدا” به نفع امریکاییها انجام داده اید اول به اقتصاد امریکا کمک کرده اید ، دوم جیب کارخانه داران اسلحه ساز آنجا را پرکرده اید ،  سوم اسلحه های خریداری شده توسط کشورهای منطقه هیچ وقت برعلیه ایران استفاده نخواهد شد ، چهارم حتی اسلحه های خریداری شده توسط کشورهای منطقه برعلیه اسرائیل هم استفاده نخواهد شد، به دلیل اینکه قطعات یدکی را باید ازآنجا تهیه کنند ، و اگرقطعه ای ازآن وسایل برداشته شود آن سلاح ها بلااستفاده خواهندشد ، خلبانها درکجا آموزش  دیده اند؟ به همانجا تعلق اقتصادی تخصصی و نظامی دارند !! تمامی این جریانها دارد با تحریک شما انجام میگیرد!!!………

43– چرا خدا را بدون نظم و تقوی زیاد مطرح میکنید ؟ شیطان هم بهتر و بیشتر دربی نظمی و عدم تقوی ، خود نمایی میکند ! شما در دو نماز جمعه که     بنده حضور داشتم  ، بدون گفتن کلمه نظم ، فقط تقوی را مطرح کردید و گفتید اوصیکم بتقوی الله ! باید بدانید که هرگاه مولکولهای آهن نظم داده شوند تبدیل به آهن ربا میشود و کاربردهای بسیاری دارد ، هرگاه  کریستالهای کربن نظم داده شوند تبدیل به الماس میشود که کاربرهای بیشماری دارد و

 

 زمانیکه نور نظم داده شود تبدیل به لیزرمیشود که دریک جهت تابانده میشود که کاربردهای بسیار و بیشماری دارد بنابراین لیزر چیزی نیست بجز       نور نظم یافته دریک جهت و اگر انسان را نظم…. حالا باید بدانید که انسان با نظم و تقوی ، شب قدر را چه خواب و چه بیدار ، باید از قلب درک کند!….. که شما به دلیل نامحرم بودن به قران ، محرومید !! شما که با تقوای بدون نظم ، هنوز شب را درک نکرده اید !! چطور میخواهید شب قدر را درک کنید!! 44– چرا شما دین سیاسی دارید ،  نه سیاست دینی ! چرا؟             سیاست دردین محمدص هم هست ، نه سیاست ما عین دیانت ماست !

45– چرا احمدی نژاد میگوید فقط باید یک حزب باشد این یعنی دیکتاتوری!! سوره های مومن ، مومنین ، شوری و احزاب رابخوانید! حزب فقط حزب الله!

46– چرا آخوندها و ملایان از اسم جن و ملایک و خداوند بالاتر نمی روند ، و خداوند را توی زندگیشان پیدا نکرده اند ! چرا؟

47– چرا متوجه نیستید که فقیهان دین شناسند ! نه اسلام شناس ! چرا متوجه نیستید که زندگی فقهی مردم و فقیهان ، مذهبی و دینی است،نه اسلامی!

48– چرا آن کس که سیاستش عین دیانتش و دیانتش عین سیاستش می باشد در زندان ، آن هم داخل سلول انفرادی ،  دارد شکنجه میشود ! چرا؟     بنده خواهان آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی  هستم!! در غیر  این صورت پرونده آنان در اختیار قضات بی طرف و با وجدان بشری قرار بگیرد.!!  وقتی شما با زور اسلحه شخصی را (گروگان ) میدزدید و بدون برگزاری دادگاه حدود یک سال و نیم در زندان نگه داری میکنید همانند باندهای مافیایی و

دزدان مسلح سازمان یافته ای هستید که انسانها را برای باج خواهی حزبی وادار به اعتراف کنید که برروی سایر اعضای حزب تاثیرگذار باشد ؛ بنده

خواهان هر چه سریعتر  تشکیل دادگاه غیر مزدورانه  تمامی متهمان به اصطلاح……. قبل و بعد از انتخابات هستم .

49– چرا تمامی بدبختی مملکت ما ، فهم ناقص از اسلام است !! چرا فقط  میگویید اسلام آمریکایی بدرد نمیخورد ! بسیارخوب ، اسلام روس و انگلیس چطور؟! آیا به درد میخورند ؟ چرا درایران بیشتر فضول اسلامی داریم تا متخصص اسلامی ! چرا هیچ چیزی در ایران شیعی، اسلامی و سالم نیست !           و چرا فقط  شما باید ازطرف اسلام ( سالم بودن) صحبت کنید؟؟!! مگر شما سالمید ! چرا؟

50 بسم الله الرحمن الرحیم                1– فقه دین داریم ، نه فقه دین اسلام !2– نماز ستون دین است ، نه ستون دین اسلام !3– اصول دین شما چیست ،  نه اصول دین اسلام شما چیست !؟ 4– مصلحتها و شبهه ها و سیاست بازیها دردین است نه دردین اسلام ! 5 فتواها دردین ها است ، نه دردین  اسلام ! فتوا ها در دین ها و اذن و اراده دردین اسلام است!! 6– ربا و نزول پایه اقتصاد فقه دین درایران است نه فقه دین اسلام !7– تفتیش عقاید ، ملی ، ملیت در دین ها است ، نه در اسلام ! 8 تمامی مسلمانان دیندارند ، نه دارای دین اسلام !9– زکات دین را سالیانه و زکات اسلام را بعد از هر نماز و ارتباط بارفتن به ماوراء پرداخت مینمایند ! 10– دعوای درایران، فقه دین است و از نوع سیاست و قدرت و مال اندوزی و…. نه دعوای دین اسلام !11– دین جمعی و عمومی است ولی دین اسلام (سالم) خصوصی و فردی است ،که تنها شما با ریاضت و تقوا  سالم میشوید ! 12من دردین و ما دردین اسلام است  13– درحوزه ها ودانشگاه ها درس دین میخوانند و مینویسند ، نه درس اسلام را ! و هفتاد هشتاد سال تدریس میکنند و میگویند افلاطون گفت ، پیامبر و امام و قرآن و انجیل گفت ، حافظ و مولوی و شکسپیر گفت ، کانت گفت ،  اینها خبر است!! و خبرکه بار علمی و اخلاقی ندارد ،14 سلام و صلوات بر  دین محمدص و امامان معصوم و تمامی پیامبران که اسلام (تسلیم بودن) دین آنهاست !! 15– باید عمل انسان خالصا” برای رضایت خدا باشد حتی اگر مردم و فقیهان خوششان نیاید !! 16– در فقه دین مقلدانه چیزی گیرتان نمی آید همانطور که تا کنون چیزی نصیبتان نشده است !! زیرا حرکت همه دینداران همیشه درسطح وظاهر بوده ! 17– و عدم وجود اسلام (سالم و تسلیم بودن) به گناهان (شیشه خورده های)  وجودتان بستگی دارد ! 18– و بخاطر عمل نکردن به اعمال درست دین، سکوت اخلاقی و عقلانی چگونه آفت، یقه همه حوزه های علمیه درایران را گرفته ،19– و بخاطر وجود موجودی بنام ولایت مطلقه فقیه ، فقه دین افیون و تریاک توده ها شده است ، چرا ؟20 چون هویت دینداران را مسخ کرده اید 21– تا جاییکه تمامی دینداران ابزار شده اند ، ابزاری برای دیگری !! مثل ولایت مطلقه فقیه!! 22– یک فرد اسلامی (سالم) که به زیر یوغ ولایت مطلقه فقیه نمیرود ! 23شما باید امام درون خودراکشف وتابع امام خود باشید، انسان باید تابع ولایت مطلقه درون خودش باشد.24– دینداران فقط درحضورند نه درقرب 25– انسانهای دیندار نمیتوانندرجعت نمایند اما، انسان اسلامی( سالم وتسلیم) شده میتواند بارها و مکررا”رجعت نمایدوپیامدهای اسلام(تسلیم) شده رادرمقاله66 روح ببینید

 51– چرا نشانه ای از درست شدن ایران دراین 15 سال مشاهده نمیشود ! چرا با حداقل هزینه ، منافقین قلع قمع شدند! اما با حد اکثرهزینه ، درکنترل مواد مخدر و ضایعات اجتماعی و….. موفق نبودید ؟؟ این همه پلیس بیاد  این همه قاضی بیاد ، این همه اتومبیل الگانس از آلمان برای پلیس بیاد             هی …هی… دارد بدتر میشود ! روزبروز هم دارد بدتر میشود !! و درحال حاضر ایرانیها مشکل اخلاق دارند !! چرا سکوت کرده اید؟ واین قضایا عمدی بوده!

52– چرا درکلانتری ها و دادگاه های ایران بیشتر فضولی هست تا محاکمه ؟ این یعنی تروریست ! سئوالاتی می پرسند که هیچ ربطی به پرونده ندارد!  چرا نیروی انتظامی اجرای قانون نمیکند بیشتر فضولی و سوء استفاده درکار دیگران میکند ! چرا؟

53– چرا به دلیل اجرا نشدن قسمتی از قانون اساسی ، حکم قتل و سنگسار متوقف نمیشود!! این احکام درحکومت اسلامی قابل اجرا است نه حالا!چرا؟  

54– چرا دراین مملکت ، ولایت ظاهری و تعارفی و تشریفاتی، بت شده و پیروانش مشرک وکافر! چرا؟آیا درصف شیطان قرارگرفته اید ؟؟ خارج شوید!

55– چرا در سال هزاروسیصد و… به مشاورامنیتی و معاون سیاسی وزیر…… گفتیم!..که در زمستان.. هزارو سیصدو … مشاهده کردیم ایران ازپشت شهر ارومیه بین مرز ترکیه و عراق با یک خط مستقیم به پشت شهر زاهدان یعنی بین مرز پاکستان وافغانستان به دو قسمت مجزا تجزیه و از همدیگر جدا

میشود و بزودی واقع خواهد شد. اولا” این خط مستقیم از زیر دریاچه ارومیه رد میشود دوما” زیر این خط مستقیم پایتخت فرهنگی جهان اسلام یعنی

 

اصفهان قراردارد .آیا این برای نظام مهم نبود ؟؟………… مهم نیست…….!!؟چرا؟؟ خراب کننده درونتان خودتان هستید!

56– چرا شماها بعد ازخواندن این متن به همدیگر میگوییدمگر قرار نبود تجزیه ایران سکرت بماند! چه شد که لو رفت؟نویسنده این نامه ازکجا فهمید؟

57– چرا شما میخواهید عامل تجزیه ایران شوید ماموریتتان چیست ؟

58– چرا شما میخواهید ایران را با ایرانیها بفروشید! آیا ملت ایران مسخ یا ترسو و بزدل شده اند؟؟یا اینکه به ولش کن بابا رسیده اند یعنی بی تفاوتی!

59– چرا از زمانی که شما رهبر شدید ایران دارد از داخل متلاشی میشود !………. که ایران درمرگ خودکفا  شده است!!

60– چرا هرکسی توسط نامه ازشما سئوالی میکند باید به بهانه ای بیفتد داخل زندان و سلول انفرادی بدون داشتن وکیل و عدم رویت خانواده ! چرا؟

61چرا هزینه زندگی خانواده های زندانیان سیاسی ازطرف دولت پرداخت نمیشود؟؟ باید پرداخت بشود!!

62– چرا درایران ، مذهبیهائیکه شما متولی دین آنها هستید،این همه فرزند فلج، معلول ،عقب مانده ذهنی و ناقص الخلقه دارند! جبهه رفته ها رانمیگویم!!

63– چرا با وجود اینکه درایران عرق فروشی نیست ، اما همه شماها بیشتر اوقات  مست و منگید ! چرا؟

64– چرا کشورهای جهان ،و همچنین کشورهای جهان سوم وهمسایه ها شمارا قبول ندارند، درداخل کشورو توی خانواده نیزشما راقبول ندارند ! چرا؟

65– چرا بعضی از شبها پدر و مادرها مراجعه میکردند به کلانتری محل که مثلا” فرزند 10 یا 12 ساله ما به منزل نیامده ، ماموران که بعضا” مشغول

خواندن  کتاب ولایت مطلقه فقیه بودند میگفتندکه اگرآمد بیاورید کلانتری تا معلوم شود کجا بوده است!؟و بعدا” معلوم میشود، شخصی به نام بیجه تاحدود پنجاه بچه را تجاوز و به قتل رسانده ! خاک برسراین قانون…خاک برسرمجری این قانون…. درضمن اگر میرفتند قوه قضاییه، یزدی که پا نداشت تا یک قدم بردارد و احقاق حقی انجام بدهد ! اگر میآمدند بیت رهبری، رهبرکه دست ندارد تا یقه بقیه بیجه ها را بگیرد ! هم چنین قتل های سریالی زنان توسط خفاشهای شب درمشهد تهران کرج وهم اکنون دستورداده ایدبه هیچ وجه آمارضایعات وپرت اجتماعی را ندهند! تا مردم در بی خبری کامل بمانند!

66 بسم الله الرحمن الرحیم                1– چرا خداوند یک تعریف مشخصی از روح ارائه نداده ؟ 2– چرا در قرآن و متون دینی تمامی ادیان روح را تعریف نکرده اند ؟ 3– چرا پیامبران و رهبران دینی درمورد تعریف روح سکوت کرده اند ؟ 4– چرا عرفا و نخبگان عقلی و فکری انسانها درطول تاریخ نتوانستند روح را تعریف و یا یک تعریف مشخصی ازروح ارائه بدهند ؟ 5– مگر میشود انسانها روح داشته باشند اما نتوانند آن را تعریف نمایند ؟  6– باید توجه داشته باشید که روح را با فکر تعریف نکنید ! نمی پذیریم ، روح که توی فکر تعریف نمیشود ، روح را که با فکر تعریف نمیکنند ! 7– روح یک آدرس هایی دارد که علمی است و باید تجربه بشود ،ایه 85 الاسراء!! و به چند مورد اشاره میکنیم : 8– روح فردی است نه جمعی ، فردبا نظم و تقوی، زحمت و ریاضت میکشد تا به مقام روح برسد و انسان بکری بشود. 9– کسی که روح دارد زمان مرگ خود را میداند 10– اهل کشف و شهود و11– کرامات است 12– اموراتش با اذن و13– اراده صورت میگیرد 14– نسیمی ملایم دراطرافش هست 15– کسی که روح دارد بوی ملایم ریحان میدهد 16–  مقلد نیست 17– مقدس است 18 و دعای او رد خور ندارد 19– میداند دیشب شام چه خورده اید؟ و 20– درخانه چه پنهان نموده اید؟ 21– میتواند بدن خود را صدها سال زنده نگه  دارد و22– میتواند بدن خودرا بعداز مرگ درزیرخاک حفظ نماید 23– میتواند بدن خود را به آسمان ببرد 24– کسی که روح دارد میتواند درآن واحد چند جا باشد 25– میتواند به چشم زنی نگاه و او را آبستن نماید 26– میتواند مریض را شفا دهد 27– میتواند مرده را زنده نماید 28– میتواند به عالم های دیگر برود و بازگردد 29– میتواند طی الارض نماید 30– میتواند اشیاء را جابجا نماید 31– میتواند تغییربکند 32– میتواند تغییربدهد 33– میتواند به دفعات و بارها و مکررا” رجعت نماید .34-کسی که روح دارد حیوانات بدن او را نمیخورند 35 و  فرشته گان و جن ها دراختیار او هستند 36 و درامنیت قرار دارد 37– و در هیچ کجای قران نیامده است که اگر روح انسان گرفته شود انسان میمیرد ! نه جنس عزراییل از  روح است ، و نه درحیطه کاری او میباشد ، و نه توان گرفتن روح را دارد. زیرا کسی که روح دارد حضرت عزراییل برای گرفتن جانش باید از او اجازه بگیرد 38– فرق کشف و شهود با کرامات چیست؟ کشف شهود مربوط میشود به درون یعنی میدانیم ، کرامات مربوط میشود به بیرون یعنی میتوانیم !   39– اما طی الارض اول درابتدای کار حتما” بایستی از ماوراء به قسمتی از ….. بدن ضربه ای وارد شود و دوم درچه زمانی ، مسافتی را طی کند . 40– انسانها فقط  از طریق اخلاق میتوانند به علم روح برسند .41– حدود 300 گناهی راکه بعضی از انسانها ، برخی ازآنها را مرتکب میشوند و باعث حجاب حدود 90%  علم روح شده و به هیچ وجه اجازه ظهوربیش ازحدود 10% روح را پیدا نمی کنند را گفته ایم. 42– ولی ظرفیت بکارگیری روح توسط انسانها میتواند بیشتر از10%  باشد . 43– پیشنهاد میگردد از کارهای بد و خلاف مثل دروغ ، تهمت ، غیبت ، ظلم ، فساد ، مردم آزاری ، دیکتاتوری، ربا ،           بی انصافی ، تقلب  ، فضولی درکاردیگران و انداختن انسانها درزندان و سلول انفرادی و  300 گناه دیگر دست بردارند !! که گناهان ، مزاحم انسانهاست . 44– انسانها باید  امت محمد ص باشند با کارهای نیک ، بدون ریا تا درصد حضور روح و درک آن دروجودشان حاضر و کاربرد او را متجلی سازد انشاالله 45– در رابطه با جنایتکاران این همه نگویید روح خبیثی دارد ، روح نجسی دارد ، روح کثیف و پلیدی دارد و….... روح از امر پروردگار میباشد نه خبیث است، نه نجس و نه کثیف و  نه پلید !و……بروید خودتان را اصلاح کنید. 46قلب مریض میشود نه روح ! شماره 128 مطالعه شود .     

67– چرا مقام امامت و ولایت که به علم است نه به فقه (مثل: علم ساعت ،علم قیامت ،علم قرآن ،علم اسماء، علم کتاب ، علم روح ، علم لدنی ، وعلم……) سکوت کرده اید ! چرا؟       دلیل فهم تغییراست، اگرتغییر کردید پس فهمیدید، اگر تغییرنکردید پس نفهمیدید ، بنابراین هرروز صبح بروید جلوی آینه به خودتان بگویید : نفهم!…… بفهم!..

 

 68– چرا در سال….. ….  به مشاورامنیتی و معاون سیاسی وزیر…… گفتیم!…..که ازتهران بسمت 5 کیلومتر مانده به کرج دست راست، دوگنبد سفید  

دربالای کوه است که توسط شرکت تسلا  مونتاژ و نصب شده است و یک پادگان ازآن حفاظت میکند و دفتر اصلی آن درخیابان پیروزی به نام         کامان شیفت میباشد ،و آن دوگنبد را آنچنان منفجر میکنند که روی کرج تاثیر میگذارد……  چگونه و با چه توجیهی این خبر غیبی برای نظام مهم نبود؟؟……..مهم نیست!!!… توضیح اینکه خودیها یعنی کسانی که 22 سال است مرگ برامریکا میگویند کمک میکنند آنرا منفجرکنند !!  منفجر…….ها!!

69– چرا با  99%  فعالیت مثبت افراد سیاسی و دگراندیش درایران ، کاری ندارید ! فقط با آن 1% اشتباهات غیرعمد کاردارید ! چرا؟

70– چرا درایران بسیج و سپاه جای حزب توده را گرفته است ! چرا ؟ و حزب توده ای ها  جای آخوند ها و آیات عظام نشسته اند؟؟ چرا؟؟ چرا تقریبا” بیشترین حامیان پر و پاقرص شما بجز جوانان ، حزب توده ای های سابق میباشند ! چرا؟

71– چرا هرجا مسلمانان جهان مبارزه مسلحانه دارند ، شماها هم حضوردارید ! لبنان ، فلسطین ، عراق و افغانستان……!!

72– چرا این همه عرق ، ورق ،ریا ، رشوه ، انواع پاسور ، مجلات آنجوری و……زیادشده ! جنده خانه ها را بسته اید ، و درخیابان ها  قیمت گذاری میشود!

73– چرا آقای سیلوا در هشت سال ریاست جمهوریش ، برزیل را به هشتمین کشور صنعتی جهان تبدیل کرد( توضیح اینکه درعملیات مرصاد منافقین

ازتانک های ساخت برزیل استفاده کردند!!) و ماهاتیرمحمد نخست وزیر مالزی ، کشور بدوی خود را به کجا رساند !! و شعور اسلام گرایان ترکیه را  ببینید برای آبادانی مملکتشان چکار که نمیکنند !! اینها نه نفت دارند و نه گاز ، اصلا” تا حالا فکر کرده اید بخاطر ناکارآمد بودن شما ، بعضی ها دارند ازشما سوء استفاده میکنند!!؟ و چرا بیشترایرانیها را بدهکار کرده اید؟ چرا برای بدهکارکردن مردم ایران این همه بانک های جورباجور تاسیس کرده اید؟ با دادن وام به کارخانه ها وکارگاه ها ، منازل ، کامیون داران ، اتوبوس داران ، اتومبیل داران ، مغازه داران، کارمندان ، کارگران و کشاورزان ، دانشگاهیان ، نظامیان و…….و بیکاران راهم بدهکارکرده اید !! حالا ببینید سپاه ، با یک درصد سود بانکی وام میگیرد ، بعد ازمدتی سود وام بخشیده میشود و پس از چند وقت اصل وام بلاعوض و کلا”بخشیده میشود ، آنوقت مردم باید برای نیاز حداقلی خود برای وام ،  بالای 25 درصد سود پرداخت نمایند !!، چرا بانکها با دادن وام برای خانه دارشدن مردم ، جوری عمل کرده اند تا هر بدهکار نتواند فقط چند قسط بانک را پرداخت نماید آنگاه خانه به مزایده گذاشته فروخته میشود !! این عین قانون آمریکایی ها نیست؟……چرا با این همه سرمایه های ملی و معادن و نفت و گاز و  مدیران دلسوز که هیچ وقت  اعتقادی به آنها نداشتید و ندارید !  شما میخواهید ایران را بدبخت تر و بیچاره تر کنید !!!؟…… تا جاییکه وارد کننده شده ایم !! تا کارخانه ها و کارگاه ها   را تعطیل و کارکنان زن و مرد آنها کار خلاف نمایند !!؟ و این کار عمدی است !!؟ …..این تاج افتخار ، فقط برازنده شما  و چرا شما هرروز صبح تکرار نمیکنید یا الله عالمیان را از شر من  محفوظ بدار…….!!! و از وضعیت فعلی کشور چنان……….. آسیب جدی دیده ام که باید بروم……..!!

74– چرا این همه تعطیلات رسمی زیاد است ولادت و شهادت حضرت رسول ص وعلی ع 4 روز،  عاشورا 1 روز،  میلاد امام زمان ص 1 روز،  بعثت ،     عید قدیر  و عیدقربان 3 روز، وفات حضرت زهراس 1 روز، نوروز 5 روز،  سیزده بدر1 روز که جمعا” میشوند 16 روز ،  که خوب و مبارک است.

75– چرا حدود 7 درصد ماموران مزدور سپاه و بسیج وپیروان ولایت مطلقه فقیه  میخواهند93 %مردم را با زور و تهدید کنار بگذارند ! چرا موسوی وکروبی برای رئیس جمهورشدن تاییدیه چند نفر از مراجع تقلید را گرفتند وحالامراجع تقلید بعد از انتخابات پشت موسوی و کروبی را خالی کرده اند! ؟؟

76 بسم الله الرحمن الرحیم                در ظاهر ماموریت پیامبرص روی زمین تمام میشود ،  بلافاصله به علی ع که داناترین و تواناترین بود و تنها کسی بود که پاهای مبارکش برای سرنگونی بتها بردوش پیامبرص قرارگرفت  و درب شهرعلم بودند برای شهر علم ،و درمباهله شرکت داشت و درجنگ بدر، احد ، خندق و……رقیبی نداشت و….شب هجرت در بستر پیامبر خوابیده بود و برای پیامبرمثل برادر و درکمک به ایتام و مساکین همتا نداشت و درکلام وحکمت و اخلاق و علم و عدالت و……..همانندی نداشت و قران ناطق بود و…….میگویند علی ع برو 25 سال سکوت کن ! چشم ، میرود !!           یا فاطمه س  دو ماه و نیم است که پدرگرامیتان پیامبررفته ، چرا شما نمیروید ! چشم ، میرود !! حسن ع برو  و آن ورقه صلح نامه را امضاء کن ، حکومت را میخواهی چکار ؟!  حکومت را بده به معاویه! چشم ، میرود ! حسین ع  چرا نمیروی کربلا ؟ برای چه بروم؟ برو کربلا  برادربده ، برادرزاده هایت را بده  فرزندانت را بده ، دوستان و آشنایان و مسلمانان را بده و سرت را هم بده !! چشم ، میرود . و بقیه 9 امام باقیمانده را یا در زندان ویا درمنزل با سم     شهید کردند ! راستی…. چرا مردم علی ع را همراهی نکردند؟ چرا مردم به فاطمه س حساسیت نشان ندادند ! چرا مردم حسن ع را تنها گذاشتند ؟      چرا مردم حسین ع را پشتیبانی نکردند ؟ چرا مردم  9 امام را با بی تفاوتی ، تنها رها کردند؟ برای اینکه مردم آن زمان بخاطر گناه جاهل و متجاوز  و  مقلد بودند و سردسته و شیوخشان هم هفت خط و دروغگو بودند و الآن هم همینطور است !! مردم مقلد هستند!! و شما ای اهل سنت و وهابیان اگرراستگو هستید!! فقط به این سئوال پاسخ دهید ، چرا خاندان و خانواده نبوت و رسالت را بعد ازرحلت رسول اکرم ص قلع و قمع کردید؟ اگرتوانستید جواب     دهید !! نمی توانید …….لعنت براین تعصب کور!…. ای اهل سنت (سنی ها) شماها روز قیامت به مشکل برمیخورید چون پشتوانه ای ندارید!! کسی شفیع شماها نمیتواند باشد!!   ابوبکر و عمر و عثمان ، دانش و علم نداشتند تا در قیامت شفیع شماها بشوند!!

77– چرا در ظاهر بعد از تمام شدن ماموریت پیامبرص و از بین بردن خانواده و خاندان آن بزرگوار !! دوباره تاریخ تکرار و همان بلاها و مصیبتها بر سر       یاران خمینی بعد از رفتن او وارد شد!! برخی خانه نشین ، بعضی تبعید ، بازنشسته ، زندان ، شکنجه و……..دربعضی جاها که فقط به نفعتان است ازسخنان خمینی استفاده میکنید …..راستی خاطرات آقای توسلی ، رئیس دفتر خمینی کجاست؟؟ بنده با ایشان صحبت کرده بودم……

 

78– چرا این همه ویلا مغازه آپارتمان و خانه ها و…….. و کارخانه های راکد به عنوان سرمایه های ملی در اقتصاد و مسکن ، در ایران رها  شده است !؟

79– چرا به بدبختی و بیچارگی خودت رحم نمیکنی ، با انتخاب رییس قوه قضاییه که توسط شما صورت میگیرد در دادگاه ها قاضی به متهم میگوید ، خودت بی گناهی خود را ثابت کن!! والا محکوم میشوی و میروی به زندان!! خاک….. خاک…. برسر…..اکنون پانزده سال است که درحال نگارش این

مجموعه مهم میباشم که حدودا” دو سال است که مشغول پاکنویسی و ویرایش و اضافات آن میباشم و تا حالا پنج مرتبه به دلیل بی عرضه بودن قضات دادگاه ها، بنده را به دادگاه ها احضار کرده اند و ماه های  متوالی وقت مرا ضایع کرده اند……….هم اکنون که این مقاله از نظر باز بینی دارد به پایان

میرسد آب منزل بنده را به خاطر تعویض کنتورها و تبدیل آن به کنتورهای دیجیتال ، قطع کرده اند و بخاطر نداشتن وجه کنتور ؛ بله آب مفت برق مفت چند روز است که آب خوردن و آب برای وضو ندارم ، عمامه تان را بکشید بالاتر………

80– چرا توجه نمیکنید شمای خامنه ای آشکارا در معرض نابودی قرارگرفته اید؟ ………خیلی ها با مردنت تمام سوابق را محو کرده و تبرئه میشوند!! 

81– چرا این همه زمین و امکانات و مصالح و کارگر و مهندس داریم، این همه بیکار هم داریم؟گدا صفتی و آخوند صفتی خودتان را چطورتوجیه میکنید!

82– چرا فقه شما چنان بدون نقشه ورم کرده که جای همه علوم قران را گرفته است ! چرا فقیهان دین را بردند فقط فقهی کردند ، دین فقط برای فقه!

83– چرا شما و آخوندها با عقل فقهی ظاهر بین ، اندک بین ، پایین بین ، کم بین ، عقب مانده ، عقب افتاده و از عقب افتاده ، سطحی نگر به وجود نخبگان عقلی و علمی وکشف وشهودی ، اعتقاد ندارید !؟ چرا روحانیتی که روح ندارند ،عقلایی که عقل ندارند ، علمایی که علم ندارئد (مثل: علم ساعت ،علم قیامت ، علم قرآن ، علم اسماء ، علم کتاب ، علم روح ، علم لدنی ، وعلم……) هیچکدامتان هیچی ندارید!! و با عقل فقهی ناقصتان فتوی به مرگ   منصورحلاج ها ، شمس ها ، خیام ها ، عین القضات ها و سهروردیها و…… دادید !! و حتی گفتید اینها ملحد و نجس هستند !! و ببریدشان بیرون شهر       دفن کنید !! و هنوز هم که هنوز است محل دفنشان خارج ازشهراست…………………..

84– چرا باید عرفان را فقیهان با عقل فقهی تعریف نمایند !؟ که فقیهان فقط خبر دارند !! اما عارفان میدانند و میتوانند !!

85– چرا بعد از انقلاب شعور سپاه و بسیجی و مقلدین شما زیاد نشده است !!

86– چرا فرودگاه ها و اسکله های غیرعرف و واردات و صادرات بدون قانون وجود دارد ! چرا؟

87– چرا کمک های خارجی جهت زلزله زدگان توسط مزدوران سپاه دزدیده و در بازارآزاد فروخته میشود ! وجه آن کجا میرود؟ رئیس دزدها شدید؟

88– چرا اکثر اموال مصادره شده بنیاد مستضعفان را فروخته اید و بین خودتان تقسیم کرده اید! ؟ چرا اموال وزمین هایی که صاحب دارند ، توسط سپاه غصب ، یاتصرف و یا فروخته شده است ! و الباقی را شتابزده به مزایده گذاشته اند؟ چرا؟

89– چرا پیمانکاران سپاه در همه ایران بخاطر تعدیل قیمت و تورم ، چندین بار از هر پروژه بودجه اضافه تر از اضافه دریافت میکنند !……….. چرا؟ 

90– چرا سپاه این جور تعدیل قیمت ها را از روسیه یاد گرفته !؟ چونکه نقشه شومی برای برنامه ریزی آینده ایران دارد!!

91– چرا چندروز مانده به اجرای نقشه شوم خائنانه …… ، عده ای مسلح میروند :1) مراکز مخابرات را درسرتاسر ایران دست کاری و خراب میکنند تا  کل تلفنهای همراه و ثابت تعطیل شوند 2)همان عده ، مراکز و محل تعمیرات و نگهداری لوازم و قطعات یدکی بی سیم ها در سرتاسر ایران را فلج و حتی با شناسایی کامل افراد متخصص آنجا ، آنها را به نامشان صدا میزنند…. که حرکت نکن ! هرچه میگوییم گوش کن و……بطورکامل ارتباطات مختل  میشوند همانند ایام پنج روز مانده به حمله عراق به ایران دراوایل انقلاب27 تا 31 شهریور سال 59 تکرارمیشود! تا درزمان وقوع آن رویداد مهم (نقشه شوم) در ایران ، کسی با کسی ارتباطی نداشته باشد و همه دربیخبری تسلیم فرمان ولایت مطلقه فقیه بوده باشند3) و مردم که هیچ ادعایی ندارند، اما رده بالاها و جمعیت چند صدهزاری آخوندیسم ، توسط سپاه و بسیج قلع و قمع میشوند !! 4)اصلا” میدانید جریان آینده ایران اوایل قرن بیست ویکم،  با کل جریانهای حرف زده شده و نوشته شده و خوانده شده تاریخ گذشته و معاصر جهان فرق دارد!؟و….5) چونکه حضرت آقا از قبل …… تشریف داشتند و کسی نمیدانست! (39  تا  42) مطالعه شود. واقدام تمامی این کارهاو بدبختی ها ،توسط نیروهای بسیج مقلد ولایت مطلقه فقیه و عوامل سپاه مزدور انجام میگیرد!!!

92– چرا سپاه و بسیج و مقلدین شما دوستدار نتیجه گناهان خودشان هستند دردرون ، و به بیرون  توجهی نمیکنند که چه بلایی میخواهد سرشان بیآید؟

93– چراتوهین،زدن،تجاوز،شکنجه و جنایت و…که با نایب امام زمان بودن شما جوردرنمیآید! سکوت کرده اید! چون مقلدین شما ازمعرفت تهی هستند !!                                                                                                          

94– چرا کارآیی دفترچه بیمه خدمات درمانی درایران بسیار بد است ! چرا؟ بنده خواهان بیمه کامل تمام بانوان بالای 50 سال درسرتاسر ایران تا پایان خرداد و آقایان تا پایان تیر و بقیه سنین تا پایان مرداد 1390 میباشم ! بیمه کامل با پذیرش بیمارستان وکادرپزشکی و با تمام تجهیزات درمانی و دارویی تا جاییکه یک روستایی برای معالجه به تهران مراجعه نکند !  آخوندصفتی و گداصفتی تا کی؟ وقتی میگوییم تا آخر مرداد 1390 یعنی تمام افراد ایران حتی کارگران ساختمانی !! حالیت شد !!                                                                                                                                                                                                                      

95– چرا بعد از قبول قطعنامه شورای امنیت که دلار از120 تومان آمده بود به 62 تومان ، بعد از دوماه شما در نمازجمعه گفتید تا دوسال نمیتوانیم      رفاه بدهیم ، که دوباره بدبختی شروع شد و هنوز هم ادامه دارد ! چرا؟                                    

96– چرا از اول انقلاب تا کنون تمامی جریانهای مخالف و منتقدان شما یک جوری پرونده سازی ،زندانی ، کشته و یا از مملکت فراری شده اند ؟آیا فقط شما سالم هستید؟؟ بنده خواهان محاکمه شما در دادگاه هستم تا منتقدین شما بتوانند مسائلشان را با شما مطرح نمایند !!

 

97– چرا آخوندها جربزه ندارند ، ایران فقط یک موسی میخواهد که امت محمدص را ازدست شما نجات دهد !

98– چرا این دینی که شما متولی آن هستید، به دین محمدص که نمیخورد، به دین امامان هم که اصلا”نمیخورد، به دین حضرت عیسی و موسی هم که ابدا” نمیخورد ! اینهمه ظلم و فساد و خونریزی ، تقلب ، دزدی ، نزول ، دروغ ،رشوه ، بی وجدانی و عدم اطمینان ، بیکاری  و جندگی  و باندهای جورباجور

مافیایی موادمخدر، دزدیدن دختران ، مافیای تیرآهن و شکر، چای ، پارچه ، سیگار و دارو …. و سیصد مورد گناه دیگر…. که شما رهبراینها هم هستید! 

شما این دین را ازکجا آورده اید؟ بخاطر عملکرد غلط شما درمسایل دینداری و مملکتی و…… تعدادی از مسلمانان ازدین خود برگشته و به مسیحیت و بهائیت  رو آورده اند و حرفشان اینست که اگر اسلام اینست ما این دین را نمیخواهیم ؟چه جوابی دارید؟ چرا طبق عقلت پیش نرفتی؟ شما مسئول هستید!

99– چرا نام مقدس اسلام را از روی جمهوری اسلامی ایران برنمی دارید؟ چون هیچ چیزی درایران ،اسلامی و سالم نیست ! نظام غیر اسلامی نا سالم ایران هیچ بویی و حظی از اسلام و اسلامیت نبرده است و شما هم اسلامی (سالم) نیستید ! و حتی شما نمیتوانید تعریف درستی از اسلام ارائه بدهید !!

100– چرا وقتی ولایت مطلقه فقیه این همه و بی اندازه باعث ظلم و فساد و بی دینی میشود و عده ای مظلوم واقع شده و به زندان میروند این مقام    ولایت ظالمانه باید تنبیه شود ،اما میبینیم که نمیشود ، چرا؟ به دلیل اینکه مردم، آن ظالم را  با بی تفاوتی و سکوتشان یاری کرده اند آنوقت ظلم آن مظلوم

یقه مردم را میگیرد و همه ضرر میکنند با خشکسالی و گرانی و مریضی و تصادفات و زلزله و بلایای دیگر و مصیبتها و چه کنم چه کنم ها و فحشاها و…….

حالا ببینید چقدر آمار ضایعات وپرت اجتماعی درجامعه به اصطلاح اسلامی (سالم) زیاد شده است ….که دستورداده اید آمار ضایعات را اعلام نکنند!!!

101– بسم الله الرحمن الرحیم                در این هستی هر چیزی معاد دارد ، حتی خود هستی…….، قران و قیامت هم معاد دارند …. و مثالی میزنیم  باغی پر از درخت توت و آلبالو و گیلاس و گردو دارید ؛ شروع میکنید به چیدن میوه های رسیده از ابتدای باغ تا انتها درمدت 10 روز ؛ دوباره میآیید سراغ ابتدای باغ که میوه های کال آن رسیده و دوباره میوه ها را میچینید و دوباره تکرار میشود و تکرار و سالیان متمادی مثل درخت گردو تا صدسال……….. مثال دوم ، یک ریسه از لامپهای کوچک تزیینی رنگی را مجسم کنید که اتومات روشن و خاموش میشود ؛ هرلامپی که روشن میشود آغاز حیات و زمانی که خاموش میشود قیامت آن را تصورکنید ؛ ملاحظه خواهید کرد چندین لامپ با هم دریک زمان روشن و خاموش میشوند و قرینه هم میباشند و زمان روشن بودن لامپ کمتر از خاموش بودن آن است ؛ حالا قران را مجسم کنید که قرینه دارد یعنی خورشید ماه ستاره و عالمهای دیگر        با تمام محتویات خودشان مثل ابراهیم ع  موسی ع  عیسی ع  محمد ص ؛ من و تو و ما با تمامی حیوانات و گیاهان و کربلا و کربلاهای دیگر و من و     توهای مکرر و تکرار شدنهای  مدام و همیشگی  و جاودانه ….. اجزاء تشکیل دهنده آن و تمامی عالمها هستیم ؛ چون خود خداوند هم دارد ذکر میگوید …..و ذکرخداوند ؛ قران…. قران… قران… قران… است و این هستی و هستی های دیگر با تمامی عوالم موجودند و ازیک قانون پیروی میکنند بنابراین          تسلسل وجود دارد!! و همیشه هم وجود دارد و…..  این عالم  عین یک پلکان از پلکانهای نردبان درهر عالمی از عالمهای هستی هست ، و این جانب با سن و سال قمری نه شمسی !! شما هم همینطور با تمام لوازم موجود دنیایی  دریک عالم یک ساله و درعالم دیگر 12ساله و درعالمهای دیگر  23 ،34 ، 45، 56 و…67 و…78 و 89ساله میباشیم و هستیم..که با این استدلال مشکل تناسخ هم جواب داده میشود!! چون درعالمی هنوز متولد نشده ایم ودر عالمهای دیگر میلیون ها سال است که مرده ایم ، انسانهای یکدفعه ای نیستیم ما همیشگی و جاودانه و در قران ، خود و جزو  ذکر هستیم ؛ منتها آن قسمت از ما که      در علم خداوند است …. ؛ بنده به خدای بدون انسان اعتقاد ندارم و خدای بدون انسان وجود ندارد ….!!! همیشه باید یک وجودی باشد به نام الله و موجودی دیگر به نام بنده که این دو لازم و ملزوم یکدیگرند!

102– چرا آینده هیچ ایرانی تضمین شده نیست ! چرا ته و انتهای کارپیدا و معلوم نیست؟ بنده به آینده خوش بین نیستم  چرا حتی بعضی از مزدوران خودتان را بعد از انقضای تاریخ مصرف ، معدوم میکنید!!

103– چرا فرزندان شما بجای اینکه بروند بنشینند وزارت مسکن تا مردم صاحب خانه شوند ، و یا بروند دروزارت کار تا درسال یکصدو ده هزار نفر حادثه شغلی به دلیل عدم احساس مسئولیت کارفرمایان پیش نیاید !! و یا بروند بنشینند دروزارت آموزش و پرورش تا کسی بی سواد نماند و  یا بروند بنشینند وزارت بهداشت تا مریضی روی زمین  نماند  یا بروند بنشینند وزارت راه تا سالیانه حدود 28000 نفر درجاده ها کشته نشوند ، چرا رفتند    نشستند سپاه ، و مردم را سرکوب میکنند! چرا؟ آیا سرنوشت فرزندان شما همانند فرزندان صدام نخواهد شد ؟ یا به شکلی دیگر….؟؟ البته که        درابتدا خیر اما ………و خود شما تا حالا فکرکرده اید انسانهای دیکتاتور را نمیکشند بلکه نگه میدارند تا……….. شماره 284 را بدقت مطالعه فرمائید!!!

104– چرا با رفراندوم مخالفید؟ تصمیم نهایی را مردم باید بگیرند،اگر شما برای مردم تصمیم بگیرید! حتما”دیگری هم دارد برای شما تصمیم  میگیرد!

105– چرا کاری نکردید تا دشمنان فقه دین و ایران و شماها کم شوند بلکه زیادتر هم شده اند ! چرا؟

106– چرا بخش ریالی شرکت واحد اتوبوسرانی روزهای تعطیل کارنمیکنند خاک ……خاک……. همان گداصفتی و آخوند صفتی  هستش !…… چرا؟

107– چرا زمان ریاست جمهوری هاشمی، خداوند به یک خانواده کارگر پنج قلو نوزاد داد هاشمی دستورداد همه چیز با دولت است، وزیربهداشت دستورداد، شیرخشک ،وسایل بهداشتی وپزشکی و پرستار سه شیفته و…. بعد ازشش ماه رفتند با پدرآن پنج قلوها مصاحبه کردند گفت شش ماه است هنوز یک قوطی شیرخشک به مانداده اند!چرا؟ درزمان احمدی نژاد یک کارگردیگر هم صاحب پنج قلو شد و بعد ازچند ماه با پدرآن پنج قلوها مصاحبه کردند …خاک….خاک…. ازاین آخوند صفتی وگداصفتی! چرا؟  این همان مصداق کامل منافق هستش، زبان چیزی میگوید اما انجام نمیدهند!! آآآی ی منافق ها!!

 

108– چرا کاشانی نوکر و دستبوس انگلیس بود و مقابل نماینده قانونی ملت(مصدق)ایستاد؟؟ ! و هنوز هم دیر نشده است، بروید به داخل کابل و کابین

خودتان!!معمولا انسان عاقل درکهن سالی کار و بار دنیایی را تعطیل و به دنبال دستگیری و عبادت میرود (مقاله 306مطالعه شود).

109– چرا دردادگاه به شهردارتهران اجازه خواندن قرآن داده نشد و قاضی را ارتقاء مقام دادید! اگر او به کتابخانه اسلامی در کانادا هدیه ای داده است محاکمه اش کرده اید و بیکار، شما را هم باید به عنوان……….با کمک 180 میلیاردی به روستاهای مسجد سلیمان محاکمه نمایند ( 111 مطالعه شود).

110– چرا بعدازیکسال که ازازدواج5000 زوج درکمیته امداددر سالروز ازدواج حضرت علی وفاطمه خواهدگذشت آمارطلاق گرفته هارااعلام نمیکنید!!

111– چرا اخبار سراسری رادیو ساعت 8 صبح چهارشنبه 6/5/ 1389اعلام میکند که چند طلبه به شما نامه می نویسند مبنی براینکه 120 روستای    مسجد سلیمان  ،آب ، برق، گاز ، تلفن ،جاده ، حمام ، درمانگاه هیچی ندارندو احمدی نژاد هم درسفرهای استانی به آنجا سفرکرده و شما مبلغ 180 میلیارد به آنها کمک کرده اید !خاک برسراین مجلس و دولت که مردمان هر منطقه باید ازشما گدایی بکنند ! درضمن شما این مبلغ را ازکجا آورده بودید؟

112– چرا هم جنس بازان درامریکا و روسیه و.. میروند مثلا” شهرداری و باپرداخت مبلغی به عقدهم درمیآیند! درایران هم زن و مرد میروند به محضرها وبا پرداخت مبلغی به عقدهم درمیآیند پس چه فرقی بین اینها و آنهاست ؟هیچ معنویتی نیست! این هم نوعی کاسبی است! و هیچ کجای این اسلامی نیست!

113– چرا رنجنامه و استعفانامه طاهری از امامت جمعه اصفهان را خواندید!! وجدانتان بیدارنشد؟که مملکت دارد بدست باندهای مافیایی میچرخد و به حیات خود ادامه میدهد! پس کی بیدارمیشوید !چرا؟(نوروز، چهارشنبه نوزده تیر 1381سند 5 پیوست)

114 بسم الله الرحمن الرحیم              1– قران تعریف واقعه هستی و شمای انسان است از ابتدا تا انتهای خلقت و….. بصورت خبرکه قرینه هم دارد ( درمعاد101توضیح دادیم)  2– هر انسانیکه متولد میشود قرانی دارد و مصرف کننده آن میشود 3– تمامی پیامبران قران را بصورت خبر مطرح کردند نبی ؛ نبوت، پیامبر ؛ پیغمبر و…. و خاتم النبیین و خاتم الانبیا که ختم کننده خبرهاست 4– قصه های قران راجع به تمامی پیامبرانی که اسمشان درقران آمده خبرهست  5– و تمام صفات اخلاقی ؛ احکامی ، عبادتی را که از قران به انسانها رسیده  خبر هست!! 6– و بخاطر شیشه خورده ایکه در وجود انسانها هست از محرم بودن به قران محروم هستند و همه رفته اند سراغ فصاحت و بلاغت و صناعت آن… 7– و باید رسولانی بیایند و خبر بیاورند که توحید یعنی ،      الله  احد  و  واحد است معاد و قیامت وجود دارد و خورشید و ماه و ستاره و دیگر موجودات موجود دراین هستی، سوره ها و آیه های قران میباشند که با شناخت علم اسماء ازشناسنامه آنها آگاه خواهید شد( که درمبحث علم215 آمده) و زمانی خورشید و ستاره کدر و بساط این عالم برچیده خواهد شد     8قران قدیم است ، و در این عالم ، جدید است ، و قران ذکر خداوند است بصورت تکرار و  برای انسان یاد خداوند و تکرار ( معاد 101مطالعه شود)    9– قران  فقط این کتابی نیست که دستگاه چاپش را ازخارج و جوهر و کاغذش را هم ازخارج وارد کنند …. 10– خود مرگ درقران ، و نوع مرگ با زمان و مکان درآن کتاب هست ؛ که قران فصلی است از آن کتاب ، و ریاضت با تقوا ، ابزار دسترسی به آن کتاب هست !! 11– و از ابتدای خلقت هیچ عارف و مرتاضی نبوده است که مصرف کننده قران نبوده باشد .12– هرکس به قران عمل نماید و یا وابسته امام معصوم باشد اتوماتیک قران را درک خواهد کرد 13– و قران در شش یوم نازل شده است ، بنابراین در شش روز خوانده شود بدین شکل هر روز 19 سوره قران  را در نوزده رکعت نماز واجب  و دو رکعت هم نماز در شب بخوانید ، چون سوره حمد اشتراکی همه سوره ها است ، سوره حمد را با سوره جمعه در روز جمعه خوانده شود و میبینید که کل قران درشش روز بیان و خوانده و ختم شد 14– قران انسانی شده ، قران را فقهی و انسانی کرده اید ؛ درحالی که انسان باید قرانی بشود ؛ آنهم قران ناطق….. 15– شما و بعضی ها که نمیتوانند با قران متعادل بشوند برای تعادل میروند سراغ انواع دخانیات ، موسیقی ؛ ورزش ، هنر ؛ و…. 16– قبول که قران چند بطن دارد ؛ موقعیت و جای پای شما در بطن چندم قران هست ؟ شما و فقیه فقط با ظاهر قران سروکار دارید ، و زمان ، مثلا” دربطن سوم قران مثل زمان دراین عالم نیست . 17– قران را ذهنی نخوانید ، اما اگرخواستید بخوانید چون ذهن حدودا” درهر پانزده ثانیه یک پالس دارد ، شما هم در هر حدود پانزده ثانیه یک ذکر ذهنی بگویید 18– قران ذکر الله است بصورت تکرار و برای انسان تکرار و یاد خداوند ، بنابراین قران را به این صورت میخوانیم سوره اول و بعد سوره اول + سوره دوم و بعد سوره اول + سوره دوم و+ سوره سوم بعدا” سوره اول + سوره دوم + سوره سوم + سوره چهارم  وبعدا” تا سوره 114 را ادامه داده آنوقت خواهید دید درچه بی نهایتی غوطه ور هستید !!  منتها همانند طوطی ازنوع گاسکو  قران را نخوانید .

115– چرا دمکراسی درایران با قرآن سنجیده نمیشود بلکه با کشورهای منطقه و آفریقایی قیاس میشود ! چرا؟ …. درصد اجرای  دمکراسی هرمملکتی برمیگردد به درصد اجرای قانون اساسی همان مملکت در عمل …..جامعه به حداقل مطالبات قانون اساسی وعده داده شده خود …….رسیده است یا نه؟

116– چرا بعد از 20 سال هنوز دستگاه چاپ و کاغذ و جوهر قرآن را از خارج وارد میکنید ! چرا؟

117– چرا بعضی ها مثل رحیم مشایی عمدا” چیزی را میگویند که صدای مراجع تقلید دربیاید و رییس جمهور که چاک دهن ندارد و به نوعی دهانش هرجایی میباشد و از حمایت خامنه ای ………………برخوردار است به میدان بیاید و چیزی را بگوید که درشأن مراجع به جهت جواب دادن نباشد ؟؟

118– چرا بیشترین سرمایه های این مملکت بعد ازقتل های زنجیره ای توسط وزارت اطلاعات و سپاه، به کشورهای عربی و چین منتقل شدند!چرا؟

119– چرا سرمایه های ملی توسط سپاه به خارج ازایران و سرمایه گزاران ایرانی را هم با سرمایه ها یشان فراری دادید و حالا دارید ازسرمایه گزاران خارجی دعوت که نه ! گدایی میکنید تا بیایند و درایران  سرمایه گزاری کنند ! دستورکیست ؟؟ یا اینکه این سرمایه داران خارجی همان افراد سپاه

هستند  که با فرم و شکل متفاوت برای ………میآیند !! بعد از مطرح کردن نام دانه درشتها بدون بازداشت و محاکمه دیگر صدایی شندیده نمیشود؟

  

بالاخره دانه درشتها چه کسانی بودند؟؟……..

120– چرا برای محاکمه آغاجری که متهم دینی بود ازیک قاضی استفاده کردید که سلیقه ای بود ! چرا؟

121 چرا شاهرودی در ابتدای آمدن  به قوه قضاییه ، صحبت از ورود چهارمیلیون پروند قضایی و درسال 87 ، صحبت ازورود 8 میلیون پرونده به           قوه قضاییه بمیان آورد،که این مشکل اجتماعی مربوط به تمام قوای سه گانه میباشد! روزنامه ایران 8/8/87 (سند 6 پیوست)..این فقط برازنده شماست!!

122– چرا شاهرودی گفت ایران پنج برابر کشور چین درقوه قضاییه پرونده دارد ؟ پنج برابر کشورچین !!   این ضایعه فقط برازنده شماست ! چرا ؟

123– چرا تمامی بدبختی و بیچارگی ملت راکه ازجریان 123 میلیارد شروع شدرا به درستی نمیگویید؟درضمن الآن برادررفیق دوست کجاست ! چرا؟

124– چرا روزنامه ایران ص 3 دوشنبه 28/6/84 ( سند7 ) دردیدار وخطاب هاشمی شاهرودی به سازمان بازرسی کل کشور دلایل انتقال ده هزارشرکت ایرانی با سرمایه هایشان به دبی و امارات رامشخص ، چون آنها نذرنکرده بودند ! و چرا سازمانی که درسال 40 میلیارد بودجه میگیرد!یک برگ هم گزارش نمیدهد خوب معلوم است که احمدی نژاد چه برنامه ای داشته آنها متوجه  شده اند ! ،چون بند نافش به شما وصل است! وهنوزجواب نداده اند…؟

125چرا لاریجانی در روزنامه شرق به تاریخ سه شنبه 19 مرداد89 ( سند شماره 8 پیوست )گفت هرسال حداقل شش میلیون پرونده جدید وارد دستگاه قضاییه میشود؟  چرا سکوت کرده اید ؟ چرا این ضایعه فقط برازنده شماست؟

126– چرا محکومین و عاملان قتلهای زنجیره ای را معاونین وزیران احمدی نژاد کرده اید ! چرا تمامی شهرداران و کلیه معاونین شهرداری ، سپاهی         شده اند آیا خود این سرداران شعور ندارند تا فهم کنند یا فقط مزدور هستند؟؟!!.

127– چرا کشورهای پیشرفته جهان درحاشیه و متن سمینارها، کنفرانس ها و جلسات بین المللی از افرادی با ذهن برتر و قوی استفاده میکنند ! نگاه کنید به جلسه کارتر درژاپن که سرش یکدفعه افتاد روی میز ! و پرزدکوئیار و آن زن زیبا با ذهنی قوی درایران وجلسه ای درتهران …..چرا شما  دراین 20 سال بعد ازانقلاب حتی 10 نفرآخوند سید را نفرستادید تا ریاضت شرعی بکشند ! و از نظر ذهنی درمقابل آنها کم نیاورید ! چرا؟  

128– بسم الله الرحمن الرحیم                1– اگر کسی به قلب ؛ سالم بشود باید زمان را درک نماید ؛ و به آن محرم بشود ؛ چنانچه استحقاق آنرا داشته باشد، هستی محتویات خودرا بصورت کشف و شهود دراختیار او میگذارد. 2– سوره قدر درقران تاکید میکند چرا درک ندارید چرا درک نمیکنید3– لازم به یاد آوری است که ایران تنها کشوری است که درآن زمان ، صاحب دارد ؛ ولی دارد ، امام دارد،4– اما تحقیقات راجع به درک زمان درحد صفر است و مسلمانها سالیان متمادی است که بعداز نماز میگویند السلام علیک یا صاحب الزمان ، السلام علیک یا امام زمان ص اما کسی نمیپرسد زمان چیست که صاحب دارد ؛ ولی دارد ؛ امام دارد ؟؟…..5– و کل انسانها باید به هزینه کردن وقایعی در هستی باشند که در شب قدر نازل میشود منتها به سال قمری نه شمسی که آنها را درک نمیکنند مثل تولدها و مرگ ها ؛ سیل وزلزله ها، مریضی و تصادفات ؛ بلایا و مصیبتها ، غمها و چه کنم چه کنم ها وگرفتاریها و شادیها ….6– امام زمان ولی و صاحب زمان است که در زمان ماورایی مقیم شده است!…. مثل مسلمانها که باید درنماز مقیم بشوند  نه اینکه نماز را بخوانند !! و احتیاج به زن و بچه ندارد  7– بنابراین درمثلث برمودا دنبال انسانی بگردید که زمین گیر و زمین بر، زمان گیر و زمان بر، و محکوم زمان است ، شما و کسی که محکوم  زمان است نمیتواند نائب امام زمان باشد…….!!!

129– چرا یک عده چماقدار همیشه خواهان بچاپ بچاپ ! جنگ و دعوا و شلوغی راه انداخته اند تا شما از مشکلاتی که درمملکت هست راضی باشید! 130چرا وقتی اخبار سراسری رادیو ساعت 8 صبح ، سازمان بازرسی اعلام میکند که شرکت ایرانسل 10 میلیارد سرمایه گزاری کرده و دریک سال یکصد میلیارد سود داشته است! بلافاصله فردایش سازمان بازرسی سکوت وپیگیری نمیگردد! درواقع خبر وتو میشودچون به بند ناف شما وصل است! چرا؟  

131– چرا نظامیان و مزدوران سپاه و بسیج با لباس شخصی ها هستند ! چرا؟ چرا نمیگویید بودجه لباس شخصی ها ازکجا تامین میشود ! چرا؟

132– چرا کاری کردید با وضعیت فعلی کشور ، شرکت در نمازها با امام جماعت های انتخاب شده آن جوری را شرک بدانیم ؟؟

133– چرا روستاییان میگویند اگر نرویم به هرانتخاباتی رای بدهیم ، از همه امکانات محروم میشویم ! چرا؟

134– چرا فضای ایران را بشدت سنگین و منفی و سمی کرده اید ! چرا؟

135– چرا اخراج آن دختر خبرنگار از مجلس بخاطر افشای رقم عیدی نمایندگان درزمان ریاست حداد عادل (ظالم) را شنیدید و سکوت کردید ! چرا؟

136– چرا حکم دادگاه ها به زبان عربی است و چرا حکم دادگاه ها را همان روز اعلام نمیکنید ! چرا؟  

137– چرا شما نمیدانید خروجی های هر موجود مثل ادرار، خون ، مدفوع ، اشک چشم ، بزاق دهان ، آب بینی ، و  دم (نفس) صدا و نگاه وامواج مغزی، بو ، عرق، چربی و فکر، ناخن و مو  و….. میتواند به نسبت، کسالتهای آن موجود را مشخص نماید!!؟ بیشتر موجودات در ایران  نگاه و  صدایشان مریض است تا شوم !! دانش موجود فعلا” نمیتواند مرض نگاه و شومی صدا را تشخیص دهد!! اما  تمامی جن های کافر و خبیث ازصدا و نگاه  شوم احمدی نژاد و…..خوششان میآید !! عارفان این گونه مرض را که درقلب میباشد و توسط صدا و نگاه خارج میشود را متوجه میشوند!! و برای درمان آن راه حل دارند .

138– چرا خلاف کاری روزنامه ها مثل دروغ و توهین ظرف 48 ساعت ابلاغ نمیشوند!!؟ تا جاییکه  قاضی مرتضوی یک روزنامه نگار را به  جرم  دیگه ای ، دستگیر و گفت : راستی تو در 5 سال پیش یک  مقاله و تحلیل سیاسی نوشته ای !………….. چرا ماهواره ها را جمع آوری نمیکنید اما وقتی  به دلایل

 

سیاسی کسی را دستگیر میکنید ( میدزدید) یکی از موارد اتهامی داشتن ماهواره است !!

139– چرا تالاب انزلی متولی ندارد ! رادیو سراسری ساعت 16:20 به تاریخ 7/5/89 اعلان کرد به همه جا شکایت کردند اما نتیجه نمیدهد ! چرا؟

140– چرا مسلمانان خوب وآگاه ایران را دشمن خودتان میدانید ! چرا؟

141– چرا تقریبا”تمام مسئولین نظام درباید زندگی میکنند باید آنجا فلان ، باید اینجا فلان ! خیلی کم این باید ها تجربه میشوند ! چرا؟

142– چرا بسیج را خبرچین بار آورده اید ؟ بسیج شده جاسوس نظام ! چرا؟        

143– چرا ولایت مطلقه فقیه را که قطعا”یک استنباط فکری انسانی و در عمل ، ناجوانمردانه عمدی است را یک جبر آشکار قلمداد کردید این که اختیار و انتخاب نشد ! زیرا وهابیت ، بهائیت و ولایت فقیه و صهیونیست و…. تماما” ساخته و پرداخته فکر بشر است ، که هیچ تفاوتی باهم ندارند ! همه میخواهند برای انسانها زحمت بکشند و آنها را به زور سرنیزه به بهشت برسانند!  اگربگویید ، ولایت فقیه هزارسال پیش نوشته شده قبول میکنیم  اما فقط کشور ملعون انگلیس است که کاربرد ولایت مطلقه فقیه و عامل آنرا دراین برهه از زمان تشخیص داده است که ……….باشد و در کجا ؟ و چه کسی باشد!؟

144– چرا و چطور ممکنه یک فقیه اکنونی که درگذشته زندگی میکند برای آینده برنامه ریزی بکند، او اصلا” اعتقادی به این کار ندارد او میگوید هشتاد یا نود  سال زندگی میکنیم و سهم امام هم که میرسد و بعدهم میمیریم ، برنامه ریزی برای چه ! آنوقت وضعیت مملکت به این صورت درمیاید ! چرا؟

145– چرا بعضی از زندانیان سیاسی که مقلدین مراجع تقلید بودند و عمری را خمس و ذکات و سهم امام میدادند و مراجع آن وجوهات را صرف        هزینه زندگیشان هم میکردند ؛ حالا چرا تفکر نمیکنند خانواده آن زندانیان سیاسی از کجا باید امرار معاش کنند؟ مگر بعضی از آنها مقلدینشان نبودند؟؟

146– چرا درایران مدیر آب ، نان ، آسمان ، بهداشت ، جنگل ، تالاب ، مدیر اقتصاد ، ترافیک ، هواپیما و دارو  و دریا و مدیرایتام و ازدواج و… نداریم ! فقط به دو مورد اشاره میشود ، برای کاری به جنگل میروم این درختان تنومند را میبینم که  بصورت قاچاق بریده شده اند ! متاسف میشوم و  به              بی شعوری و بی عرضگی همه تان میخندم و یا به خیانت شما میگریم ! دوم و عدم بهداشت قنادی ها و رستورانهای شهری و بین شهری اسفناک است !..

147– چرا جرم سیاسی وجود ندارد؟ شما میتوانید درصحبتهای سیاسی خود دروغ بگویید ، بهتان و تهمت بزنید پس  جرم سیاسی وجود دارد !!………. و اصولا”شما خود گره سیاسی هستید و گره روی گره سیاسی میزنید!!

148– چراآباء و اجداد مادانشی داشتندکه میتوانستند با بادوآتش خودراپاک نمایند!ولی شماو فقیهان فقط مقلدانه میتوانید باآب وخاک خودرا پاک کنید؟

149 بسم الله الرحمن الرحیم                1– انسانها ، فکر میکنند که تمامی پندار، گفتار و کردار آنها از روی اختیار و انتخاب انجام میشود ! درحالی که اگر دست از تقلید بردارند و به میدانم برسند (ان الله علی کل شی علیم)  ، متوجه خواهند شد که همه آنها ازروی جبر انجام میشود !2– کسی که خوف ، غضب ، شهوت دارد ، آلوده ، مریض و نیازمند است ، آزاد نیست تا حق اختیار و انتخاب داشته باشد! 3– صبردرجبر معنی پیدا میکند . 4– عکس العمل به شوک جبر است . 5– غریزه درجبر خودرا نشان میدهد .6– تعطیلی و تعصب وتهدید وارعاب دراختیار و انتخاب تو تاثیرگذارهست …… 7–  معلول علت جبر هست یا نه ؟ 8– از ماست که بر ماست  خلایق هرچه لایق جبر است ..9-اگر انسانها حق  اختیارو انتخاب دارند پس چرا همه میروند سراغ کارهای بد درحالیکه کارهای خوبشان خیلی کم است این میشود جبر!  10– دورویی ، عدم وجدان ، پلیدی ، چاپلوسی و تملق ، مزدوری و فضولی در انتخاب و اختیارت تاثیر گذار است واین میشود جبر .11– اینکه محیط زیست را آلوده میکنی ، خوب محیط زیست هم روی انسانها تاثیر میگذارد،  مثل آلودگی هوا و صوتی و…. این جبر است .12– دعا هرچه که باشد خنثی است، اما نتیجه ی دعا جبر هستش !13– مشکلات اخلاقی مثل کینه ، حسد ، عقده ، بخل ، طمع ، حرص و غرور و غفلت  و آز  و……… دراختیار و انتخاب تو تاثیر گذاراست….14– همینکه خداوند توفیق کاری را میدهد، میشود جبر!         15– انسانها محکوم زمین وزمان هستند در زمان !  زمین بر، زمین گیر، زمان بر، زمان گیر، حق اختیار و انتخاب را ندارند این میشود جبر!16 – وقتی درصد ناخالصی فکرت توسط گناهان زیاد میشود ، حق اختیار و انتخاب را از شما میگیرد ، این میشود جبر.17– اگر آخوندیسم حق اختیار و انتخاب دارد چرا درطول زندگی خود حتی یک شب را ، چه برسد شب قدر را تجربه  نمیکند ! پس اختیاری ندارند!!18– دستورات حزبی و نظامی و رودربایستی و رفیق بازی جبر است نه اختیار 19– محبت و قدرت ما فوق دراختیار و انتخاب تاثیرگذار هست ، جبر است .20– ازدواج ، اولاد ، بیکاری ، سرمستی ، گرسنگی و…… درتصمیم گیری موثر هستند پس این جبر است و اختیاری نداری.21– شیطان توسط نفس از 100% ظرفیت استفاده میکند ، و شما از 10% ظرفیت عقلی برخورداری ! حال با این 10% چگونه میتوانی از 100% اختیار و انتخاب برخوردار باشی 22– محدودیت های طبیعی که دارد  تحمیل میشود درطرز اختیار و انتخاب شما تاثیرگذار هست و این میشود جبر.23– همه عوامل بیرون  دارند فشار میآورند و تحمیل میکنند که شما جبرا”چیزی را اختیار و   انتخاب کنید !! 24– وقایع روزگار ،  قانون الهی ، اعمال دیگران و گناهان گذشته خودت  بر اختیار و انتخاب شما تاثیر میگذارد و در اختیار و انتخابت  پارازیت و مزاحمت ایجاد و بالاخره اختیار و انتخابت را خنثی میکند.25– حدود 300 عیب انسانها که درکارجبر بودن نقش دارند به چند مورد اشاره میشود : 1)ظلم 2)فساد 3)دروغ 4)غیبت 5)حرام 6)ربا 7)تقلب 8)دزدی 9)فاشیزم 10)تقلید 11)و انداختن انسانها درسلول انفرادی و……26– توصیه یک عارف به یک فقیه این است که درفلان روز درآن  محل نباشید ، فقیه اعتنایی به جبر نمیکند، که  دارد  اختیارو انتخاب را تحمیل میکند ، و میرود تصادف میکند این یعنی جبر.27– سرسلسله جبر برمیگردد به قبل از خلقت  آدم ع ، آنجاییکه خداوند ازخلق کردن آدم خبر میدهد وفرشتگان از فساد و خونریز

بودن انسانها میگویند و این عین جبر است !! 28– ترس ، گناهان انسان را پاک و محو میکند و درصدی  از جبر شیطانی را ، به درصدی از جبر الهی تغییر

 

میدهد !! عمل نیک و صلح آمیز و کارهای خوب، گناهان انسان را پاک و محو میکند و جبر شیطانی را به جبر الهی تغییرمیدهد ، نه اینکه جبرشیطانی و

نفسانی را به اختیار و انتخاب انسانی تبدیل بکند.29– درهستی دو عامل مطرح میباشد، زیباست یا زشت ، خیر است یا شر، نوراست یا ظلمت ، بهشت است

یا جهنم !! خدا یا شیطان!! راه سومی وجود ندارد . اگر خداوند برای انسان تصمیم بگیرد و اختیار و انتخاب نماید و هدایت کند ،انسان میرود بهشت . یعنی

همه کاره خداوند بود ،که این میشود جبر!! اما اگرشیطان برای انسان تمایلات نفسانی بکند مثل ظلم ، فساد ، خونریزی انسان میرود جهنم ، یعنی همه کاره

شیطان بود و این هم میشود جبر!! بنا براین شما دراین میان چه کاره بودید ؟ فقط میماند کلام به حق و زیبای معصوم ع که فرمودند امر بین الامرین است

،1) تمایلات انسانها ازنفس میباشد شیطان وسوسه میکند 2) خداوند کاررا انجام میدهد. اگر انسانی با اذن پروردگار کاری انجام داد بازهم ازناحیه خداوند است ! انسانها هیچکاره اند و حق اختیار و انتخاب ندارند و این عین جبر میباشد30– انصافا” تا خدا و شیطان وجود دارد شما اختیار دارید ؟؟دراعمال انسانی ، هیچوقت خداوند بطور صددرصد و شیطان هم صددرصد نمیتوانند دخیل باشند!! همیشه درصدی از خداوند و درصدی ازشیطان درکارها ظهور پیدا میکنند و غالبا” شیطان 90% و الله 10% ، چطور بشود که شیطان 80% و الله 20% درکارها دخیل باشند والی ماشاالله ….و این خود جبر هست چون حدود 10% عقل انسان فعال است و……و این درصد ها مربوط به گناهانی است که انسان انجام میدهد 31– تاثیر انواع و اقسام محرومیتها چه نقش بسزایی در تحمیل پنهانی اختیار و انتخاب  انسانها توسط جبر دارد.32– آنقدر پس انداز گناه انسانها  زیاد هست که آن ضایعات در تصمیم گیری و اختیار و انتخاب انسانها تاثیر گذاشته و جواب نمیدهد که هیچ !! این همه نذر ، صلوات و خیرات که میدهند تا ازآن ورطه ای که گرفتارند یعنی جبرشیطانی خلاص بشوند ، نمیشوند .33 – امیدوارم  به ان الله علی کل شی علیم  برسید و یا با یک شخص دانا ملاقات بکنید و از او بخواهید شما را بخواند و او شما را خواهد خواند ، که تصادف کردی، مالت گم شده ،پاره شده ، دزدیده شده ، آتش گرفته ، بلا رسیده ، مصیبت داری ،  چه کنم چه کنم داری ، گرفتاری داری؟ به شما بگوید مربوط به آن گناهی است که درفلان روز انجام داده ای ، واین یکی هم مربوط به آن حرفی است که پشت سرآن شخص گفته ای، و این عین جبر است !! شاید اختیار آنجایی باشد که در رکوع انگشتری دستت را به نیازمندی بدهی انشاء الله …… 34– و درنهایت اگر شما حق  اختیار و انتخاب دارید این مجموعه ضایعات هست که دارد به شما تحمیل میکند این را و یا آن را انتخاب کن این شما نیستی که داری اتنخاب میکنی !! گناهان گذشته شما دارد برای شما تحمیل و انتخاب میکند. نتیجه گناه هرچه که باشد صد درصد جبر است!!  35– اگر همه امورات سرباز الهی هستند حتی اعضاء و جوارح انسان، آنوقت انسان اختیاردارد ؟؟ نه !! اعمال و نتیجه اعمال انسانها مستاجر انسانها هستند بنا براین ، جبر است!! 36– بنده خدا شدن و برده شیطان شدن جبر است !!37– شرائط جدید درانتخاب و اختیار تو تاثیرگذاراست……. 38– اختیار و انتخاب را جبرا” قبول میکنیم ، ما انتخاب میکنیم البته جبر را  …..

150– چرا کاری کردید تا بزودی و درآینده ، تمامی در و دیوارهای ایران را با شعار مرگ برخامنه ای تزیین نمایند ! چرا؟

151– چرا کاری کردید تا چند نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری درآینده فتوا به مرگ شما بدهند ! کدامتان بازیچه اید؟؟ چرا؟

152– چرا کاری کردید تا خواهان تست بهداشت روانی مسئولین نظام ازسازمان ملل باشم !تا جاییکه رهبر، رییس جمهور، وکلای مجلس ، اعضای مجلس تشخیص ،مجلس خبرگان ،شورای نگهبان و معاونین رییس جمهور و وزرا هم باید تست بهداشت روان بشوند! چرا این همه ضایعات رامیگویند خوب است؟

153– چرا از وقتی که شما رهبر شدید خانواده ها و بچه ها سرجایشان نیستند! مثلا” بعضی از مادران ایرانی با دخالتهای بی جایشان درزندگی های مشترک فرزندانشان باعث طلاق آنها میشوند ! پس ازچندی مادربه دختر طلاق گرفته میگوید برو بیرون یک هوایی بخور! دختر بعد ازتاریکی هوا میرود، اولین اتومبیل نه دومین ماشین نه، سوار سومین اتومبیل میشود!! شب پدرش میپرسد دختر کو؟؟ مادر میگوید رفته خانه خاله اش و یک خانواده را اینچنین  مادرانی متلاشی و باعث هرزگی دخترانشان میشوند و  بعضی از پدران که زن ذلیل هستند حرف او را قبول کرده  که دخترشان برود سرکار!! ……حتی شبها

154– چرا شهرداری ها برای تبلیغات مذهبی خود از وجه مالیاتها و عوارض نوسازی مسیحیان و زرتشتیان و یهودیان استفاده میکنند ؟ مملکت که اسلامی و سالم  نیست ! مذهبی است مثل مذاهب دیگر ! بنابراین آنها هم حق دارند در تبلیغات دینی مذهبی خود با شماها سهیم بشوند!!

155– چرا آمریکا برای تصرف هرکشوری و اجرای برنامه هایش،با هم پیمانانش مثل انگلیس وفرانسه و…زمینه های حمله و تصاحب آنجا را با خرید خیانتکاران داخلی فراهم میاورد؟و شما هم درایران با منتقدین خودتان به کمک سپاه ،بسیج ،نیروی انتظامی و قوه قضاییه همان کار را انجام میدهید! چرا!؟

156– چرا بوش میگوید هرکه با ما نیست برضد ماست! و شما میگویید هرکه ولایت مطلقه فقیه را قبول ندارد ، برضد ماست ! و درزندانها داخل    سلولهای انفرادی شکنجه میشوند و یا ازمملکت خودشان ،ایشان را آواره کرده اید ! چرا؟  

157– چرا امریکا برای حفظ منافع نامشروع خود از شنود تلفن گرفته تا فضولی در کار دیگران و ترور و دزدیدن افراد ، نقض حقوق بشر و مواد مخدر، ظلم ، فساد ،فحشا ، حق  وتو و… استفاده میکند! خوب شما هم از تمامی این ابزارها استفاده میکنید !

158– چرا پیامبرص بعد از جنگ فرمود هراسیری که 10 نفر مسلمان را خواندن ونوشتن یاد بدهد ، آن کافر آزاد میشود !! اما شما نخبگان قلمی را که همانند خود شما فقط  بلدند  بخوانند و  بنویسند را در زندان ، آنهم سلول های انفرادی شکنجه میدهید ! چرادکتر سروش را فراری داده اید و حالا دو ماه است بدون حضور او شنبه و یکشنبه ساعت 23:30 پاییز 89 رادیو معارف نظریات او را نقد میکنند ، احمقانه نیست؟؟و………. 

159– چراشما و آخوندیسم با حداقل عقل حدود ده درصد ، زندگی و خداوند را پرستش میکنید ! شما فقط میتوانید با حدود ده درصد ظرفیت عقلی به  ده درصد کارایی تجربه دردین موفق بشوید !! نه بیشتر با ده درصد عقل که نمیشود مدعی اجرای 100% تجربه دردین شد !!

 

 

160– چرا شما ایرانیها را آدم حساب نکردید تا جاییکه اروپا هم  شما را به چیزی حساب نکند ! چرا؟

161– چرا دارید ازحسابهای بانکی مراجع تقلید سردرمیآورید؟؟که چه کسی ؟ چه مبلغی؟ ازچه بانکی؟ و ازچه شهری؟ وجوهات شرعی اش را به  کدام مرجع تقلید؟پرداخت میکند و چقدر پول ؟ توی حساب بانکی مراجع تقلید هست ؟ و حتی چه مبلغ کجاها مصرف میشود؟و حتی چند مقلد دارند!

162– چرا وضعیت کشوررا بجایی رساندید که مسئولین نظام و نمایندگان  مجلس خبرگان  بعنوان بی عرضه ترین و بی غیرت ترین انسانها مطرح بشوند!

تا جاییکه کلیه رفت و آمدها و حسابهای بانکی و حتی ملاقاتهای تمامی خویشان و دوستان آنها را ولایت مطلقه فقیه یعنی شما باید بدانید!!

163– چرا گفته شد منافقین را می کشیم اگرگناه کار بودند میروند جهنم ! اگربی گناه بودند میروند بهشت ! بسیارخوب جانی بودن شماها چه میشود ؟ یا آن حاکم شرع …….دراوایل انقلاب میگفت همه چیز که دراختیار ما نیست هرروز صبح که می آییم ، روی میز چند اسم جهت اعدام هست!! و ما فقط    امضا میکنیم و این جمله راهم  خاتمی حدودا” دریکسال آخر ریاست جمهوریش گفت:همه چیز که در اختیار ما نیست!راستی چه کسی پشت پرده است!؟

164– چرا آخوند دین فروش ! آدم فروش ! مملکت فروش هم هست ! چرا؟……..مشکلات ایران ریشه ایست ، آخوند از ریشه مشکل دارد ، آخوند  به قرآن و اسلام (سالم بودن) وصل نیست !! آخوندیسم فکر نکند به همان ریسمان الهی موجود درقران چنگ زده است !!

165– چرا شما میخواهید با عقل فقهی ، ولی امرمسلمین جهان و امام باشید ؟ نمیتوانید !! چون مانند سایر انسانها  فقط خبر دارید نه علم !!  افلاطون گفت ، کانت گفت، حافظ و مولوی گفت ، امام ، قرآن و مسیح ع گفت ، اینها خبر است! شمای خامنه ای  نه میدانید و نه میتوانید !! ، فقط خبردارید!! شما که نمیتوانید ازجوی آب به آن طرف بروید چگونه میخواهید کسی را برپشت خود سوارکرده و به آن طرف ببرید ؟ نمازتان، شمارا به آن طرف  یعنی ماوراء نمیرساند چگونه میخواهید چند نفر را پشت سرخود با امامت برجماعت ، به آن طرف یعنی ماوراء و بهشت برسانید؟؟ خودتان مانده اید !!

166 چرا دین به این خوبی داریم اما با مجریان بسیار بد ! درحالی که ملات هستی  بسیارخوب است ! ولی ملاط فکری وجودتان بسیار بد میباشد!…

167– چرا هر چه شر درایران هست از بیت رهبری سرچشمه  میگیرد!!           مسلما” فرشتگان به انسانهایی مثل شما سجده نکردند!!

168– چرا فهم دین درایران استاندارد نیست ! چرا متوجه نیستید برای رسیدن به استاندارد جهانی ، اول باید فکر استاندارد شود ! چرا؟

169– چرا میخواهید برای علم کردن پیراهن عثمان بزودی از محافظه کاران و از درون خودتان برای خودتان قربانی بدهید!  همانند ساختمان        مرکزی  حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیرماه اوایل انقلاب ……درست قبل ازکودتای……. چرا؟ (شماره 284 مطالعه شود).

170– چرا محمدی گیلانی در پاورقی روزنامه کیهان مرداد 58 مقاله حقوق کیفری دراسلام نوشت ،اگرکسی حرفی بزند و یا کاری بکند که زمان وقوع آن  فرا نرسیده باشد ! باید آن شخص را اعدام کرد وکشت ! چرا ؟یعنی افرادی که اموراتشان تقریبا بعضی مواقع با کشف و شهود انجام میشود.

171– چرا نمیگویید خمینی را چه کسی وارد ایران کرد؟ راستی رضا شاه را خودشان آوردند وخودشان بردند ، محمدرضا شاه را خودشان آوردند وخودشان بردند و….و بنی صدر راهم خودشان و…… و میدانید که همه چیزمان را ازخارج میآورند و وارد کننده ایم ، خمینی را چه کسی وارد ایران کرد؟؟

172– چرا توجه نکردید فیلم مارمولک یک رفراندوم بود ! چرا؟

173– چرا سال 58 و59 مردم مرزی کردستان و ژاندارمری و شهربانی و….خیلی نامه نوشتند به امام ، ریاست جمهوری ، نخست وزیری و مجلس ،که عراق دارد میاید و سنگر میسازند ! توجه نکرده و ترتیب اثری ندادید تا ایران اینهمه ضایعات نداشته باشد ! ضایعات جنگ و.. چمران آنروز ها کجا بود؟؟

174– چرا راه انقلاب قفل شد؟

175– چرا قسمتی ازداراییهای بنیاد فروخته و صرف تهیه وتامین و ساخت بمب هسته ای شده است !!که نه دولت خبردارد و نه مجلس ،جزیک باندبخصوص ! چرا بودجه احتمالی تهیه و مونتاژ بمب هسته ای که ازکجا تامین میشود را اعلام نمیکنید ؟ انرژی هسته ای را نمی گویم  آن قسمت را که رییس جمهور، مجلس و دولت ، هیچ یک خبر ندارند ! فقط یک باند بخصوص در ایران میخواهد به این سلاح دسترسی داشته باشد ! ما که ……جهانیان گمان و فکر نکنند که فقط آنها مخالف تسلیحات هسته ای ایران میباشند بلکه ، درداخل حکومت و نظام هم با آن حداقل نفرات که میخواهند به این نو ع سلاح دسترسی داشته باشند و از حمایت روس برخوردارند ، مخالفت جدی و مبارزه درپشت پرده انجام میشود!!

176– چرا انسانهایی که جبرا” برای مسئولیت پنج قوا انتخاب شده اند ، فقط بلدند حرف بزنند ، نگاه کنید شما خدای حرف و رییس جمهور خدای حرف، رئیس خبرگان خدای حرف ، رئیس مجلس خدای حرف ، رئیس قوه قضاییه  خدای حرف و خدای ظلمت وخدای تاریکی و شومی و خدای نکبت وبدبختی!

177– چرا این همه مردم از عملکرد فقه دین (نه از خود دین! ) و آخوندیسم روی گردان و فراری هستند ! چرا؟……….. وقتی می بینیم دارید دروغ میگویید متوجه میشویم که ، درهست و هستی خودتان متوقف شده اید…. 

178– چرا خود شما در درونتان به اصل ولایت مطلقه فقیه اعتقادی ندارید! چرا؟

179چرا بیمه خون در ایران وجود ندارد؟بنده خواهان بیمه خون درایران هستم !! و عدم وجود نظارت و بازرسی و استاندارد مشکل اصلی ایران است!

180– چرا خشت دین را آخوند مذهبی بچیند هیچوقت به اسلام نمیرسد ! چرا شماها و آخوندها با مردم درمذهب زندگی میکنید؟ پس کی میخواهید زندگی در اسلام (دین سالم )را تجربه نمایید ! چرا؟

 

 

181– چرا نخبگان را فراری دادید ، بروند به ممالک غربت تا دو برادر خارجی عراقی فلسفه خوانده حراف را رییسان دو قوه مقننه وقضاییه   بکنید !

182– چرا هاشمی درنماز جمعه گفت رفتیم خدمت امام وگفتیم که خزانه خالی است دیگر پول خرید بند پوتین سرباز را هم نداریم ،درحالی که سپاه داشت بدون اطلاع خمینی با فروش پی درپی اموال مصادره شده بنیاد برای برنامه های کذایی استفاده میکرد درحالی که بند پوتین …….چه بگویم ؟وهیچ

کس جرات ندارد بپرسد چرا سپاه این همه ثروتمند  شده و این همه سرمایه را از کجا دزدیده و آورده ؟  سپاه و  بسیج  و اطلاعات در قاچاق کالا و  مواد

مخدر و دخانیات دست دارند وجدا” هم دست دارند  چون قسمتی از بودجه خود را ازهمین راه  تامین میکنند.  اگرسپاه  درلیست سیاه تروریست آمریکا  قرار دارد پس چرا   احمدی نژاد  به این راحتی به امریکا میرود؟؟ ….

183– چرا دادستان در یازده آبانماه 89 دراخبار سراسری رادیو اعلام کرد: 7000 دوربین با تجهیزات حساس و دستگاههای مدرن، کنترل و تشخیص ورود مواد مخدر به زندانها را به عهده دارند اما بازهم مواد مخدر وارد زندانها میشود! و میخواهیم ورود مواد مخدر به زندانها را با سگ کنترل نماییم!

184– چرا علی رغم اینکه هیچ چیزی به داخل زندانها راه ندارد اما ورود مواد مخدر به زندان باید جزو درآمد دوم پرسنل نیروی انتظامی باشد ! چرا؟

185– چرا فاصله اغنیاء و فقراء اینهمه زیاد شده است ؟؟!! با توجه به شریک بودن در قدرت حکومت و نظام ، مراجع تقلید با گرفتن بودجه برای هرنفر از دولت جهت مقلدین خود و سرو سامان دادن به آنها را  از قبیل کار ، مسکن ، تحصیل و درمان و……. بعهده بگیرند چونکه دولت دراین امرناتوان ،          بی عرضه ، بی توجه و فاقد دانش کافی در اداره امور مملکت میباشد به همین دلیل فاصله اغنیا و فقراء زیاد شده است……

 186– چرا شدت و حدت کینه ازشما خیلی بالاست ! چرا؟ بعد ازملاقات با تیم امنیتی شما تمامی اثاثیه منزل بنده از خانه استیجاری به بیرون ریخته شد نباید اینکار را میکردید کارتان نادرست بود!!

187– چرا فرزندان نخبگان فکری وقلمی مثل شریعتی،سروش،بازرگان،خمینی بزرگ ،طالقا نی،بهشتی ومطهری ودستغیب ،ازشما نفرت شدیدی دارند؟

188– چرا مدیران و نخبگان فکری و قلمی به دلیل نفرت ازشما مملکت را ترک و فرارکرده و رفته اند ؟

189– چرا اهالی سینما ، تئاتر، موسیقی، ورزش، شعرا و نویسندگان ، فلاسفه ، عرفا و جامعه دانشگاهی و فرهنگی و حوزوی اینهمه از شما نفرت دارند!                                                     

190– چرا بیشتر جانبازان و مصدومان جنگ از عملکرد شما ناراضی هستند و توهین میکنند ! چرا؟

191– چرا حدود31 سال است که به جای درس خواندن،به قلع قمع منتقدین خود مشغول هستید !! که با این وضع کسی آیت الله نمیشود؟؟چند سال است که چهارشنبه ها آخوندها ازقم میآیند و با شما بحث دینی میکنند که با این وضع هم کسی مرجع تقلید نمیشود!! پیامبران و امامان برجن و موجودات دیگر تسلط داشتند ،ولی و امام بودند،شما که آن علم ها را ندارید! وآن بزرگواران صاحب  دم و امر بودند و میدانستند و میتوانستند!شما که هیچ کدام اینها را ندارید،پس چگونه مرجع تقلیدو امام و ولی امرشدید؟وقتی دروغ میگویید،ازانسان دست اول هستی خارج،وبه انسان دست چندم هستی تبدیل میشوید!.

192– چرا کسانی که درگذشته حامی سرسخت شما بودند با کوچکترین تلنگری به دشمنان سرسخت شما تبدیل شده اند ومیشوند؟؟ محمد نوری زاد ازسردلسوزی که طرفدار سرسخت شما بود نامه ای خیرخواهانه به شما مینویسد واز طرف شما به زندان افکنده میشود ….خیلی ناجوانمردانه است! نه !چرا؟

193– چرا مسیر انقلاب گم شد؟

194– چرا سپاه با اجازه شما در مناقصه های نفت وگاز بدون رقیب، شرکت میکند ؟ مثلا” 500 میلیارد برنده میشود 300 میلیارد را برمیدارد و بقیه را میدهد به یک شرکت دست دومی،واین عین دزدی وکلاشی میباشد!چرامنابع نفت وگازایران راوزارت اطلاعات باخبرو سپاه با اسلحه درچنگ خودگرفته ؟

195– چرا پشت سرزندانیان سیاسی چیزهایی می گوییدکه دروغ هم هست و شنونده نمیداندکه راست است یا نه؟چون آنها درسلولهای انفرادی دارند شکنجه میشوند و محروم هستند درجواب دادن و دفاع ازخود و این کمال ناجوانمردی مذهبی است!! مثل عرق خور مذهبی،زناکار ودزد و نزول خور مذهبی

196– چرا سازمان ملل قانونی وضع نمیکند تا تمامی کشورهای جهان آمار گرسنگان ، مریضان و بیماریهای خاص ، زندانیان ، معتادان مختلف ، تصادفات ، بیکاری ، تورم ، خودکشی ، آدم ربایی ، کودک آزاری و طلاق و ضایعات اجتماعی و…… به درستی و با صداقت ارایه نمایند!! وکشور ایران هم همینطور!

197– چرا قانون اساسی را ایرانیها نوشتند اما نه به شعور ایرانیها ! چرا قانون اساسی را احتمالا” طوری نوشته اند که فلان منطقه بازرسی نشود ؟!

198– چرا دولت های به اصطلاح قرآنی کلیه منابع مازاد خود را درصندوقی مشترک نریختند تا به تناسب بین کشورهای فقیرو فلسطین تقسیم گردد !

199– چرا تعین تکلیف کارتن خوابها مشخص نمیشود ! چرا؟

200– چرا برای اداره مملکت باید بیشتر ازعقل فقهی داشته باشید ؟! چونکه با عقل ناقصتان ، دارید کار میکنید!!

201– چرا دولت برای مشکل بیکاری، بانوان شوهرداربدون تخصص را آزاد و بجای آنان از آقایان و جوانان بیکار و سرپرست خانواده استفاده نمیکند؟

202– چرا مردم به قانون اساسی ایی که خودشان رای داده اند، آنرا نمیخوانند و خبر ندارند و نمیدانند چه حقوقی دارند، که ضایع شده است !!یک مثال ، ازطرف دو خانواده درمشهد میهمان شدم ، آنها ساعت 10 میامدند منزل و مواد مخدری مصرف میکردند و دوباره میرفتند سرکارشان ، و نظام همین را

میخواهد ، بی خبری و بی تفاوتی مردم را میخواهد!!  مردم بنگشان مهیا باشد و معتاد بشوند ، اصلا” گویا به صرف و به نفع……..و نظام  و  ولایت مطلقه فقیه است که مردم به انواع مواد مخدرات و غیره آلوده بشوند  تا کسی از مسئولین نظام  سئوال نکند !! چه شد؟……..؟چرا……..؟و شماره 100 مطالعه شود

 

203– چرا بعضی از کارخانه های بالاتر از 4 میلیارد تومان  را با تقلب و دسیسه به  2 میلیارد تومان فروخته و واگذار  کردید؟؟

204– چرا تصمیم گیرنده نهایی درمورد انرژی هسته ای به خاطر پرداخت مالیاتها ، خود مردم نیستند؟ !                                                           

205– چرا درگذشته شاهان وقتی غذا میخوردند استخوانرا میانداختند جلوی زیردستان اکنون برعکس شده زیردستان غذا میخورند استخوانرا می اندازند جلوی رهبران و رییس جمهورها؟چرا اساتید علمی دانشگاه ها را زودتر از موعد مقرر بازنشسته میکنید؟ خودتان هم که از دانش کافی و وافی محرومید!!

206 بسم الله الرحمن الرحیم                1– خداوند میگوید من از رگ گردن به شما نزدیکترم ،2– میفرماید بین قلب و سینه حایل هستم  و3– آیا این خدا ، رحم ، عقل ، علم ، حکمت ، نور ، روح ، عدالت ، اراده ، درک ، دانایی ، و توانایی ، و……………. و دیگر اوصاف خودرا درجایی پنهان

نموده است و لخت و برهنه بدون هیچ اوصافی وارد این مملکت جسم شده ؟ خوب یک همچه خدایی به چه درد شما میخورد ؟؟ 4– اما اگر تمامی صفاتش همراه اوست پس چرا شما و آخوندیسم به مقام اوصاف  او نرسیده و استفاده  نمیکنید ؟ 5– وقتی کار اضطراری پیش میآید البته نمیشود حتی               بسم الله الرحمن الرحیم گفت چونکه گفتن این کلام مقدس هم زمان میبرد !! پس درآن مقام ، کار با اذن و اراده صورت میگیرد ، 6– اینکه انسانها بخواهند از خداوند صحبت کنند و  یا او را مطرح نمایند کار خیلی سخت و پیچیده میشود ………… حتی توسط کشف و شهود هم به این آسانی نیست!.

207– چرا شما تمایل دارید که انسانها را  به بردگی بگیرید!؟

208– چرا کسی بسیجی یی از شما نمیخرد تا بعنوان برده آزاد کند؟! آیا شما نمیدانید ، که به همراه خانواده خودتان به گروگان گرفته شده اید ؟؟

209– چرا نسبت کیفیت موسیقی ایرانی به خارجی همانند کیفیت داروهای خارجی به ایرانی است ! چرا؟                                                      

210– چرا برنامه موسیقی درمانی خارجی بدون کلام را ازرادیو برای ملت و آخوندها پخش نمیکنید؟؟ که آخوندها هم به نوعی بیمار هستند!! که سکوت در مقابل این همه ظلم و فساد نوعی بیماری روانی است…..

211– چرا مردم باید کشتن نمایندگان مجلس خبرگان رهبری را آغازکنند؟ چونکه با سکوتشان عملکرد شما را تایید کرده اند! و تمامی آنها به دین و ملت خیانت کرده اند اگر هراز چند وقت رهبری راعوض می کردند اوضاع مملکت اینگونه نمیشد! و خودشان هم به گروگان گرفته نمیشدند. 162مطالعه

212– چرا مردم باید درآینده کشتن سپاهی و بسیجی راکه درایران شناسایی شده اندراآغاز کنندچونکه مردم میگویندجاسوس و خبرچین نظام فاسدند !!

213– چرا ورزشکاران تیم ملی ، خواننده ها و هنرپیشه های مطرح ، موسیقیدانها و فیلسوفان و عارفان و دراویش و…. سکوت کرده اند ؟؟ یا اصحاب هنر و فرهنگ مانند مهاجرانیها و سروش ها و امثالهم…… متواری شده اند؟ و بی خبر ازآنکه اگرسفارت امریکا درایران به تزویر بسته شد ولی کل کشور ایران را سفارتخانه امریکا یا حافظ منافع امریکا درمنطقه کرده اید !(شماره40 و 41 مطالعه شود)  نظام ایران  خواهان و باعث  شکست مهم و باخت در ورزش هایی مثل فوتبال  میباشد ، چون درصورت بردن و پیروزی ، مردم به خیابان میریزند و تا پاسی ازشب  شادمانی و پایکوبی میکنند و نظام ازاین شادمانی مسلمانها ناراحت میشود و احساس خطر میکند!

214 چرا از نظر قیمت اجناس و اقتصاد بیمار، این مملکت صاحب ندارد ؟؟ فقط یک مورد ، در اوائل انقلاب  حدود 200 مرغداری را داده اند به وزارت اطلاعات ! حالا متوجه شدید!  که همه چیز دست خودشان است ! اینها دزد و دروغگو هستند !! تمامی کارخانه های تولیدی مصادره شده بنیاد را چه کسانی  اداره    میکنند ؟ و هر هفته قیمتها را گران وگرانتر میکنند!!

215 بسم الله الرحمن الرحیم               بدرستیکه خداوند میداند ، بدرستیکه خداوند میتواند ، بدرستیکه خداوند میداند و میتواند !! شما باید طبق این آیه های قرآن به میدانم و میتوانم برسید ، درحالیکه نرسیده اید و حدود 80 سال عمر مقلدانه کرده و در طول عمرتان فقط گفته اید امام صادق ع گفت ،قرآن گفت , مسیح ، حافظ ، مولوی و…….گفت البته که هیچکدام اینها بار علمی و از نظر عملی بار اخلاقی ندارد شما فقط از دو فرستنده و دو گیرنده استفاده کرده اید !! دست و دهان بعنوان فرستنده و چشم وگوش بعنوان گیرنده ، قلبتان بدلیل گناه بیش از اندازه مریض و سیاه شده است اگر به 80 سالگی هم برسید فقط خواندن و نوشتن و گفتن و شنیدن را آموخته اید !! مثل تمامی حیوانات …….که اینها خبر است و گزارش و خبر بخاطر سر و کارداشتن با حواس پنجگانه در درون و ابزار و وسیله در بیرون ، صنعت محسوب میشود !! صنعت ادبی ؛ صنعت چاپ ؛ صنعت راه ، صنعت بیمه ؛ صنعت پول ؛ و صنعت……….. وکوه ها صنع خداوند است ، لباس فرعون صنع خداوند است ؛ زره بافته شده توسط بزرگ حضرت ابراهیم و کشتی نوح صنع خداوند است ؛ صنعت است نه علم !! تمامی مقلدین در همه امور این عالم و تقلیدکننده ها درتمامی رشته ها ، صنعت خبر دارند نه علم !! صناعت ، فصاحت،  بلاغت جزو  صنعت هستند  ! نه علم … وحتی بهترین عبادت را انجام بدهید جزو بهترین صنایع محسوب میشود نه علم !! صنعت وسیله و ابزار میخواهد و علم اذن میخواهد ؛ (تجربه به علم ………خبر و گزارش به صنعت تعلق میگیرد). علم برمیگردد به آن چیزی که باید در درون باشد (اخلاق) و صنعت برمیگردد به آنچه که دربیرون موجود است (ماده) و وقتی که انسانها بدون ابزار به دانایی و توانایی برسند به علم رسیده اند ، حالا اگر پرسیدند که علم بهتر است یا ثروت ؟ جواب آنرا دارید و معنا پیدا میکند !! علم آن چیزی است که میتوانید مستقیم از الله بگیرید و برای عقل حداقلی که علم حاصل نمیشود ؛ خود علم خنثی است ؛ با اوهام ، خرافات ، تصویرسازی ، توهم ، پندارگرایی ، خواب ، افسانه ، ذهنی گرایی ، خیالبافی ،رویا بینی ، ظن و گمان ، حدسیات ؛ صحنه سازی ؛ حس گرایی ، تلقین و……… با علم های موجود در شماره 83 فرق دارد !! 

 

ابزار رسیدن به علم ، رحم ، عفو ،کرم ، و……….. هست که خود عفو و کرم برمیگردد به رحم که درقران بسم الله الرحمن الرحیم ( به نام خداوندی که رحم

دارد و رحم کننده است ) آمده ، و محمد ص  رحمه للعالمین معرفی شده است ………… گویا خداوند علم کلی دارد  به هستی تا  ابد ، و حدودا” علم جزیی 

دارد به هستی تا یکسال قمری ، که آنهم  همه مقدرات الهی  حتمی الوقوع نیستند!! برای اینکه با تدبیر درست ، میشود تقدیر این یکسال را هم تغییر داد !!

با ابزاری مثل خواندن قران  دادن صدقه و خیرات ؛ فرستادن فاتحه و صلوات ؛گرفتن  دست یتیم و مسکین و انجام کارهای خوب به اضافه ترس که ترس گناه  انسانها را پاک و محو میکند . و اما علم اسماء ، برمیگردد به میدانیم مثلا” تخم میوه ، شما تخم میوه را میکارید جواب نمیدهد  دوباره میکارید جواب

نمیدهد ، بالاخره با فراهم کردن شرایط مساعد  مثل نور ، آب ، رطوبت ، خاک ، هوا و…. البته که جواب میدهد ، آنوقت تعداد تنه و شاخه و ساقه و برگ و تعداد میوه با وزن معلوم و رنگ و طعم و اندازه  و بوی میوه  برای هر سال و سالیان متمادی……. مثل درخت گردو تا یک صد سال با باردهی هر سال حدود

یکصدهزارگردو درهمان تخم میوه تعریف و گنجانیده شده است ، بنابراین شما باید اسماء سوره های قران را همانند تخم میوه دردل خود بکارید و با ریاضت تقوایی که در اوایل جواب نمیدهد اما با گذشت زمان و تکرار کاشتنهای اسماء سوره ها…. بالاخره به بارمینشیند انشاالله و چنانچه از یکی از قوانین هستی سئوال بشود  مثلا”  خورشید چیست ؟  بلافاصله  اول خواستن  ، بعدا” اذن و اراده ،  و سپس زایش  ، نور ، نمودار شدن ،  شکل ، اندازه ، حرکت ، دوران ، وزن ، حرارت ، انفجار ، آتشفشان ، و ادامه حیات …تا کدرشدن و در نهایت مرگ خورشید را در پی خواهد داشت را مشاهده میکنید …و حتی انسان را …و مثلا” امام معصوم ع  با دانستن علم اسماء ،  سلسله اجداد شما را درعوالم گذشته و تعداد فرزندان و آثار آیندگان شما را در عالم های موجود و آینده را هم میداند با  ابزاری مثل الحمدالله رب العالمین.که درنمازهای  واجب روزانه ده مرتبه می خوانید و از عالم های دیگر با خبر می شوید (شماره 66 مقاله روح بند 28 را بخوانید) و اما علم کتاب ، برمیگردد به میتوانیم که او هم قوانین خاص خودش را دارد .  نگاه کنید به قران که خداوند بعد ازآوردن تخت ملکه سبا توسط وزیر سلیمان ، میفرماید علم کتاب یا علمی ازکتاب نزد او میباشد (شماره 66 بند30 مقاله روح را بخوانید) و توانائی های انسان را درمقاله روح (شماره 66 مطالعه فرمائید)،  بجز علم کتاب که در جابجا نمودن اشیاء و خود(طی العرض) موثر است یکی از  شاهکارهای خداوند در  قوانین هستی در قرآن می باشد و چنان  بگونه ای  سوره ها و آیه ها و حروف ها و کلمه ها را کنار هم قرار داده  و به عنوان قران ، وحی کرده….. مثلاً  هنگام قرائت آیه : و به نوح فرمان دادیم کشتی را بساز ، شما باید با خواندن این آیه ،  حضرت نوح (ع) را ببینید !! و با سن واقعی  هم ببینید !! که در حال ساختن کشتی میباشد…….. توجه کنید سوار شدن به کشتی را نمیگویم !! ، فقط ساختن کشتی را باید ببینید !! یعنی شما همان لحظه ای را که نوح در حال ساختن کشتی است ، در عالمی از عوالم موجود که واقعه ساخت کشتی درحال انجام پذیرفتن است را شاهد باشید ، و در مورد بقیه پیامبران هم با تمام لوازم دنیای خودشان در عالم های مختلف … این فقط یک مورد بود تا تفاوت قرآن را با کتابهای دیگر بدانید … یک انسان مخلص غیر مسلمان هم از این قوانین میتواند استفاده کرده و ببیند!

216– مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجلس خبرگان رهبری ، نمایندگاه مجلس ، رئیس جمهور با هیات دولت و شورای نگهبان قانون اساسی و مردم با سکوتشان هیچ جواب قانع کننده ای برای فرزندان و آیندگانشان ندارند !! چونکه تا سالهای متمادی باید بابت این عدم تصمیم گیری بموقع و موضع گیری غلط ، وامهایی را که نظام ازبانک های جهانی میگیرد تا مملکت را همه جوره تا خرخره بدهکار کند…. ، با سکوت اکنونی شان آیندگان را به کارکردن و دادن مالیات مجبور میکنند!! آیندگان فقط بدهکارانی هستند که باید کار کنند مالیات و بدهی بدهند!! فقط کار مالیات.. کارمالیات..تا ده ها سال…چرا؟

217– درحال حاضر هواپیماهای جنگی ایران که میگ و سوخو هستند ساخت کدام کشوراست؟؟………………… روسیه!!……

218– چه کسانی خلبان این هواپیماها هستند ؟ پرسنل سپاه !!                                                                                                     

219– سپاه کجا رفته اموزش خلبانی دیده ؟ روسیه !! سپاه راچه کسانی بوجود آوردند ؟ همان سرهنگان و همافران نیروی هوایی و آمریکا رفته و ضد شاه درزمان شاه !! ………..که اگر سپاه نبود کشور هم نبود !! و…… عجب حکایتی!!

220– دو موشک قطور شلیک شده درآینده ازداخل شهر به سمت شمال تهران را چه میگویید؟شاید بگویید خبرندارم،خوب پس برعلیه شما میتواند باشد! اگرمنزل شما منطقه جماران نیست ، پس هدف منزل هاشمی درزیرزمین می تواند باشد، منزلش رفته ام، البته از دوموشک شلیک شده یک عدد از مسیرخود منحرف میشود حدودا” می افتد 200 متربالاتر دست راست، و انفجاری صورت نمیگیرد، محل شلیک و مکان افتادنش را میشناسیم.

221– شما خیلی خوب میدانید درجنگ برای ساخت وتعمیرات کلیه وسایل جنگی مثل هواپیماها ،هلی کوپترها، تانک ها، توپ ها ونفربرها و…..وسایل مختلفی ازکشورهای جهان تهیه و با وصل و پینه کردن آنها کارمیکردید ! و بعد از جنگ رسید به ساخت و تعمیرات در جامعه مثل اتوبوس ، اتوموبیل ، تریلر، کامیون و کارگاه ها  وکارخانه ها حتی آسانسور و تجیهزات سرمایشی وگرمایشی و….. که هرگاه سرعت اتوبوس دراتوبان به 60 کیلومتر میرسید فرمان میزد به دلیل اینکه  موتور ازیک کشور ، گیربکس ازکشوری دیگر، ورق وآلیاژها ازجای دیگر که بعدا” درایران مونتاژ میشد ! حالا میخواهید نیروگاه بوشهر، نطنز، اراک ، اصفهان را با این عملکرد راه اندازی نمایید ؟ افتتاح تمام پروژه ها درایران با حدود 70% آمادگی ، انجام میگیرد ! مثلا” اگر

پروژه آب رسانی به یک  شهر انجام شد بعد از دو ماه ساعاتی از روز را بخاطر کمی فشار ، آب ندارند و یا گل آلود با شن وماسه مخلوط میباشد ! یا اینکه بزرگراهی را افتتاح میکنید بعد از دوماه بدلیل مهندسی وفنی نبودن…..و چند تصادف در دو نقطه مسیر، پلیس راه جاده را مسدود میکند و می بندد! چرا؟

222– بعد ازتمام شدن دوران ریاست جمهوری هر رییس جمهور، او نباید خاطرات بنویسد ! و چیزی را مطرح کند که درزمان ریاست جمهوریش نگفته !

223– بنده خواهان قانون احزاب یکسان برای تمامی کشورهای جهان از سوی سازمان ملل هستم!

 

224– سقوط دولت حریری درلبنان بعد از عزیمت امریکا ، کار ایرانیها بوده است ، دلیلش روشن است ، بعد از ملاقات ایشان با خامنه ای ، نامبرده میرود به لبنان و در مصاحبه میگوید خامنه ای هم نظرخودش را گفته است……و خامنه ای که خود را ولی امر مسلمین جهان میداند این حرف حریری برایش گران آمد و از عمال خود درلبنان خواستند که ازکابینه حریری خارج شوند ……

225– رییس جمهور آینده نباید آخوند و آخوند صفت باشد ! احمدی نژاد در تلویزیون گفت  که من صبحانه نان و چای خالی میخورم  وزرا  هم  به من نگاه میکنند و پنیر را میگذارند کنار ، و آنها هم نان و چای خالی میخورند ، خوب  یک همچه رییس جمهور گدا صفتی با وزرای ریاکار و متظاهر به چه درد

ایرانیها میخورند ؟ میخواهند ایرانیها را مثل خودشان بکنند؟وکسانی که در اقتصاد اینها را قبول دارند و تایید میکنند همانند خودشان گدا صفت هستند!!

226– در رابطه با هولوکاست ، اگر اسراییل را بردند اروپا ، شماها هم اگر ویزا دادند بروید کشورهای عربی ، مخصوصا” لبنان و فلسطین!

227– حدود 10 سال پیش وقتی  این صحبتها را با اقشار مختلف مردم ، نظامی معلم کاسب دانشگاهی کارمند و…..داشتم ،یک روز صبح ساعت پنج با

یک رفتگر شهرداری  یک ساعت صحبت کردم سرآخر آن سپور گفت ترا  میگیرند گفتم چیزی ندارم گفت میگن …..گفتم تو چی فکر میکنی؟  گفت میگن زیرتختش مشروب و مجلات سکسی و پاسور بود و کتابهای ضاله ! توضیح دادم ؟ گفت خودشان همه چیز میآورند و میگذارند داخل خانه وزیر تخت تو!! ببینید یک سپور مملکت راجع به شما چه جوری فکر میکند؟؟ گفت ماهواره داری ؟ گفتم… !!گفت ،گفتم….متاسفم!!

228– درکه بایک رییس بانک بازنشسته صحبت ، میگفت یک مداح 2 میلیارد تومان وام گرفته و3سال است حتی که یک قسط آنرا پرداخت نکرده!و ما زورمان به او نمیرسد چون به بند ناف رهبری وصله و میگفت یک نفر وابسته نظام کارخانه داری را آورد و 6 میلیارد تومان وام گرفت همانجا یک ونیم  میلیارد تومان پورسانت خودش راگرفت و به صاحب کارخانه گفت یک سال دیگر بیا….. و اعلام ورشکستگی کن ! چون او هم به بند ناف شما وصل بود!

229 به دلیل افزایش ضایعات درکره زمین مانند زلزله ها و سیل ها و آتش سوزی درجنگلها و آب شدن یخ های قطب ها ……..اگر سقف و               پرده های کعبه را بردارند امواج کیهانی و  نیروهای الهی از کائنات به کف و داخل کعبه و  دیوارهای آن میرسد و زمین به برکت آن نیروهای الهی  درامنیت بیشتر و بهتری قرار خواهد گرفت  انشاالله ………

230– بسم الله الرحمن الرحیم                تقریبا” بدون استثناء تمامی زلزله های بالای 2 ریشتر تهران را ازسال 1375 با کشف و شهود آگاه میشدیم بجز یک مورد بدین صورت ازمهر ماه 83 میگفتیم تا یک سال آینده یعنی تا مهر ماه 84 تهران شاهد یک زلزله به قدرت حدودا” 7 ریشتری خواهد شد و دقیقا” توضیح میدادم که نیمه دوم شهریور 84 را مواظبت نمایند و باز تاکید میکردیم 22 تا 29 را بیشتر احتیاط کنند تا اینکه وارد نیمه دوم شهریور 84 شدیم ، دقیقا” دوباره شنبه شبکه یک سراسری سیما دراخبار ساعت 9 شب 22 شهریور بطور غیرعرف و با عجله اعلام کرد که زمینهای پنج شهر جنوب تهران یعنی رباطکریم ، شهر ری ، پاکدشت ،ورامین و اسلامشهر از 120 تا 180 سانتیمتر فررفته اند، همشهری 23 /6/84(سند 9 پیوست).به اولین روز اشاره شده دریک سال گذشته یعنی 22 شهریور توجه داشتید ! ،تا اینکه  16 مهر ساعت 8:55 صبح زلزله ای با قدرت 6/7 ریشتر اسلام آباد پایتخت پاکستان را لرزاند و میدانید که آن منطقه سابقا” جزو خاک ایران بوده !! و اما زلزله آینده تهران که حدود 7 ریشتر خواهد بود و بزودی واقع خواهد شد (تاریخ وقوع پیش ما محفوظ است انشا الله )…… ، شما باید بدانید که زلزله فقط به زمین مربوط نمیشود، نزول  زلزله ازآسمان است وانعکاس آن در زمین می باشد!! و آسمان هم دروقوع آن نقش دارد و زلزله ، بلا و مصیبت به اذن الله می آید !  ظلم و فساد انسانها در نزول بلایای طبیعی بسیار موثراست و بنا براین درخواست میشود مردم ایران بخصوص درتهران گناه نکنند و از اعمال ناشایست گذشته توبه نمایند و بعد ازغروب و طلوع هفتاد مرتبه استغفارنمایند و رفتار غیر متعارف حیوانات خانگی مثل سگ و گربه و پرندگانی که در منازل نگهداری میکنند را سریعا” به همسایه ها و دیگران اطلاع دهند ! استفاده از اسب توسط شهرداری در پارک ها ازتاریخ آخر فرودین 1390 جهت هشدار برای زلزله بسیار مفید خواهد بود ، پیشنهاد میگردد کشورهای پیشرفته دارای ماهواره ، زمین و فضای تهران و قرینه آنها درآنطرف کره زمین که زمینش درزیرآب قرار دارد را با دقت کنترل نمایند ، و اگر زمین ناگهان لرزید بی آنکه علایمی ازسوی حیوانات خانگی هشدار داده شوند  بدانید که انفجاری درمنطقه صورت گرفته که حیوانات هم متوجه لرزه زمین نشده اند !! بنابراین مواظبت بیشتری نسبت به تنظیم نمودن دستگاههای فوق که باعث انفجار و فعال شدن گسل جنوب تهران درانتهای خیابان خاوران میشود داشته باشد و همگی ازخداوند بخواهیم که زلزله را در دو یا سه نوبت خفیف تر نازل فرماید ، خوب این در توان ما است که توبه و استغفارنماییم و از خداوند بخواهیم ، چونکه میشود .انشاءالله.

بعد ازوقوع زلزله درشهر بم و مراجعه مکرر شما مسئولین نظام به آن شهر بعد از یک سال روزنامه ها نوشتند که بیش از هزار دختردرشهربم رها هستند !! شما نتوانستید شهر 140 هزارنفری بم را کنترل کنید حالا میخواهید شهر حدود 8 میلیون نفری تهران را رسیدگی نمایید ؟ به همین دلیل انبوه جمعیت

ناراضی جنوب تهران به علت عدم رسیدگی به وضع آنها بعد ازوقوع زلزله به شمال تهران یورش و دربین راه شمار زیادی پرسنل نیروی انتظامی توسط آنها کشته خواهند شد !! و باز به همین دلیل کشورهای خارجی کمک های خود را به ایران ارسال نکنند ، چونکه سپاه و بسیج آنها را دزدیده و دربازارآزاد به

فروش میرسانند  و بجای آنها وسایل خیلی ارزانتر و بی کیفیت تر ایرانی را به مردم تحویل میدهند ، هشدار!! اینکه نظام نباید منتقدین خود را درزمان 

وقوع زلزله ازبین ببرد و به حساب زلزله بگذارد به همین دلیل حتما” باید آنها را به جای امن تر منتقل کند مثلا” کرج . ( دستنوشته کهنه این صفحه مربوط به هفت سال پیش موجود میباشد. )

 

 

 درزلزله آینده یکی ازسدهای اطراف تهران صدمه میبیند . سد های اطراف تهران توسط کشورهای صنعتی مدرن بازبینی  و بازرسی دقیق فنی بشوند چون مهندسین قدیمی بازنشسته شده اند و جوانان هم که فقط ادعا دارند ، سپاه هم که با زور اسلحه وترک تشریفات  ، مناقصه را به چنگ میآورد مثلا” 500

میلیارد میگیرد و200 میلیارد آنرا میدهد به یک شرکت دست دوم و…..  برای کاهش فشار استرس زندانیان و خانواده آنها تا پنج میلیون تومان بدهی کلیه زندنیان بخشیده و یا دولت پرداخت نماید ! بقیه زندانیان بجزسیاسی به شهرهای کوچک تر انتقال داده شوند . زندانیان جدید بجز سیاسی به شهرهای

دورتر تبعید شوند . پلیس و پزشک ،آخوند و قاضی خطاکار و….درمجرم بودن انسانها نقش دارند به شهرهای دورتر تبعید شوند. برای حفظ جان شهروندان و مهارجمعیت جنوب تهران ساختمانهای فرسوده پایین تراز خیابان پایینی خیابان راه آهن برچیده و ساکنان درآنها به شهرستانهای خودشان انتقال داده

شوند .و شیوه کشف و شهود بنده در تعیین زمان واقعه زلزله بدین صورت است که مثلا میگوییم اول) زلزله ای- دوم) با حدود 4 ریشتر- سوم) در حدود 6 ماه آینده-  چهارم) دو شنبه ها را مواظبت نمایید- پنجم) در صبح –ششم) درتاریکی- هفتم) حدود اذان صبح- هشتم) شهر …….و – نهم) …… میآید.

231– امریکا به شرطی ازعراق و افغانستان خارج شود که ایران هم از این کشورها خارج شود درغیر اینصورت ایرانیها را ازاین دو کشور جارونمایند!

232– خلاصه اخبار تکمیلی عصر امروزازرادیو، درخیابان فرجام تهرانپارس بچه کلاغی از لانه اش جلوی درب یک مجتمع مسکونی می افتد  و حدود 50 کلاغ جلوی درب ساختمان جمع میشوند واز ورود و خروج انسانها جلوگیری میکنند تا بالاخره با آمدن اورژانس آتش نشانی ،آن بچه کلاغ را  به  لانه اش روی درخت منتقل و کلاغها پراکنده میگردند !! وحدت را دیدید ، ای کاش وحدت منتقدین شما وانسانها همینجوری بود!!که نیست ، وقتی مردم وحدت ندارند ، ولی مزدورانتان یکپارچه و با وحدت تمام و هماهنگ عمل میکنند معلوم است که این وحدت مزدورانه! به چه قیمتی خریداری وتمام شده است!!

233– پارازیت های رادیو برای انسانها ضرر دارد ! حالیت شد ؟       یا اینکه میگویی کسانی که به رادیوهای  بیگانه گوش میدهند مسلمان نیستند!! بنده خواهان رفع ارسال امواج مزاحم و پارازیت جهت رادیو و ….. هستم!!

234– اگر هاشمی کوتاه بیاید این کوتاه آمدنها تا نابودی او و تیمش ادامه خواهد داشت !

235– بنده خواهان قانونی هستم که از طرف سازمان ملل وضع شود، تا هرکشوری نسبت به منابع ملی و داخلی مثل دریا ،جنگل، کوه ها، معادن ،نفت                  و گاز و….قانون اساسی خود را بنویسد و به رای بگذارد ، تا امورات آن کشور توسط احزاب برنده  در انتخابات با نظارت سارمانهای بین المللی  اداره شود ! چنانچه به هرعلتی بی عرضگی و  خیانت مسئولین همان مملکت مثل ایران تا پنجاه درصد در اداره کشور مطبوع خود ثابت شود ! سازمان ملل نسبت به اداره آن کشور به هرطریق ممکن قانونی ، اقدام نماید و حتی به اخلاق ، بیکاری ، بزهکاری و سیاسی و…توجه داشته باشد.

236– اروپا مواظب زیردریایی های مشکوک ، و کشتی های باری دستکاری شده ایرانی با پرچمهای برافراشته غیرایرانی ، برای عملیات  نظامی باشد!

237– گزارش تولید و صادرات موشکهای بالستیک شروع شد ، روزنامه کیهان ص اول 15/1/89 (سند شماره 10 پیوست).

238روسیه مخفیانه موشک هایی به ایران داده و کمک  درساختن آنها کرده که میتواند پایتخت های اروپایی را هدف قراردهد!! اخبار شبکه 4 درساعت8شب  وشبکه یک درساعت9 شب سه شنبه 26 مهر84  اخبارسراسری سیما ………. کره شمالی موشکهایی به ایران داده تا برلین وپایتخت های

 اروپایی هدف قرار گیرند……. آخبارسراسری رادیوایران در 8 صبح دوشنبه 8 آذر89از منابع آمریکا.  خطربرای اروپا ازسوی موشکهای دوربرد ایرانی روزنامه جمهوری اسلامی دوشنبه 20 مهر 1388 مقاله خوبی بود…و یک تحلیل گر روس گفته  غرب ازتوان پاسخ گویی ایران به حمله نظامی با خبر است  کیهان دوشنبه 6 دیماه 89 ص سوم (سند شماره 11 پیوست) مقاله بسیار خوبی بود که حرفهای  دوازده سال قبل ما با تیم امنیتی شمارا تایید میکرد …… 

239– بلایی که به خاطر جنگ جهانی دوم سر اروپا آمد ، حالا میخواهد توسط سیاست امریکا و انگلیس و اسراییل با عملیاتی شدن توسط ایران        دوباره تکرار شود و برای رد گم کردن ، ابتدا چند موشک به نقاط کور انگلیس زده میشود و بعدا” نقاط مهم و استراتژیک کشورهای اروپایی مورد حمله موشکهای دوربرد ایران قرارخواهد گرفت و اروپارا به خاک سیاه خواهد نشاند و در این میان آمریکا و روسیه و انگلیس و اسراییل برنده نهایی و اروپا بازنده صددرصد نهایی خواهد بود…….. و ایران هم …….  (شماره 282 مطالعه شود)

240– دستمزد اینجانب از اتحادیه اروپا جهت آگاهی دادن نسبت به حمله موشکی ایران به 14 منطقه اروپا و ارایه راه حل مقبولانه ، فقط دو ساعت سخنرانی و معرفی اول دین اسلام و دوم شیعه ورهبران شیعه توسط چند نفر از اساتید حوزه و دانشگاه با حضور تمامی روسای جمهور اتحادیه اروپا میباشد

241– افتخار میکنم و خوشحال  هستم ازاینکه عضو  باند اصلام ناب مهمدی شما ( مثلا” اسلام ناب محمدی ص ) نیستم ! اسلام حرفه ای بهتر است.

242– ایران در مرگ و نابودی به خود کفایی رسیده !؟چرا؟

243– بعضی ها خواهان  نیامدن مردم جهت راهپیمایی ها و عدم شرکت در انتخابات هستند تا  جایی که پی ببرید  مردم چقدر از شما نفرت دارند !

244– بنده خواهان ، اول عمل به  قانون اساسی هستم ، دوم  خواهان حذف مزدوران  لباس شخصی هستم ،  سوم خواهان حذف لفظ ولی امر مسلمین

جهان هستم ، چهارم شمای خامنه ای دست از حمایت حزب خاص و اشخاص بردارید ، پنجم خواهان  اجرای محاکمات با حضور هیئت منصفه هستم ،  ششم مسلمانها در سلولهای انفرادی نگهداری و شکنجه نشوند ! هفتم بنده خواهان  انحلال دادگاه های انقلاب در سرتاسر ایران ، میباشم!!

245– چرا شما به این مقام نرسیده اید که درک کنید هرآنچه در او، و با او، و از او ، و به اراده او یعنی خداوند هست  و تجلی پیدا میکند درشما هم هست

 

چون که خداوند درشما هست !! و این گناهان شماست که مزاحمتان است و اجازه درک آنرا به شما نمیدهد! و زندگی صرفا” مقلدانه و فقیهانه باعث عدم کشف و شهود و مکاشفه شده است . گناهان وجودتان ، حجاب شماست !! وقتی شما بعد از پاک شدن در رویا مقدسینی همانند پیامبران و امامان را میبینید ، آن و این عزیران دروجود خودتان هستند و شما آنها را درخداوند که دروجودتان است مشاهده میکنید ، وهمچنین کل هستی ،قران و کتب انبیا…و

246– چرا دولت عمدا” نسبت به هزینه زندگی خانواده های زندانیان سیاسی واکنش نشان نمیدهد؟ ومراجع تقلید هم نسبت به این امر مهم حساسیت نشان نمیدهند بنا براین مردم باید هزینه زندگی خانواده های زندانیان سیاسی هر محله را بصورت محرمانه وآبرومندانه به عهده بگیرند!!!

247– حالا دیگر دانشجو تنها نیست ، کارگران به کمک شان خواهند آمد ….. انشاءالله !

248 بسم الله الرحمن الرحیم                1– با اعمال صالح است که میتوان شاهد تغییر نسبی درک زمان خالص تر با زمان کنونی باشیم و آنگاه کشف و شهود حاصل خواهد شد ،چون انسانها با ظرفیت حدود ده درصد عقل زندگی میکنند ده درصد زمان را با نود درصد ماده و مکان ماورایی

درک میکنند ، هرچقدر درصد کاربرد عقل بالا برود درصد درک زمان با ماده و مکان ماورایی تغییر خواهد کرد ، مثلا اگر عقل انسان حدود پانزده درصد

فعال شود زمان هم پانزده درصد و ماده و مکان ماورایی هشتادوپنج درصد قابل درک خواهد شد ، آنوقت حتما” کشف و شهود رخ خواهد دادانشاالله2 – قلب کشف و شهودی کمترمیزند، و نفس کم میاورد ، برای اینکه بعضی اوقات درماوراء هست وقتی به این عالم برمیگردد نفس عمیق میکشدوکمبود نفس خود را جبران میکند ، 3-کشف و شهودی داخل انسانها زندگی میکند ؛ اما با آنها زندگی نمیکند ، چون آنها میخواهند ظلم وفساد بکنند  و دروغ بگویند ، تقلب کنند ، ربا بخورند و مردم آزاری نمایند و…. 4– بعضی از پیرمردها وپیرزنها و بیشتر دانشمندان بعضی از مشکلات عقلی و…خودرا با کشف وشهود حل میکردند و میکنند ،5– اینکه شخصی به کشف و شهود برسد یک چیز است ، اما ازآن استفاده نماید یک چیز  دیگراست……. 6– با ذهن و ذهنیات نمیشود کشف و شهود و مکاشفه کنند ، 7– بعضی ازساعت سازان قدیمی با تیک تاک  پاندول ساعت و اهل ذکر ، فیلسوفان ،  شاعران و آهنگ سازان کشف و شهودی ضعیف هستند  8-گویا تقریباُ” نوع کشف و شهود عرفا برمیگردد به    نوع ریاضتی که میکشیدند ، مثلا” حضرات ابوسعید خواندن قران بصورت نگون سار درشب ، مولانا با سماع ، عین القضات با آیینه ، سعدی با آب ودیگر عرفا و،..که ازماوراء به مکاشفه آن عزیزان کمک میشده است.

249– رفتن به ماوراء زکات دارد ، چون ماوراء را انگولک میکنند!! چوب میخورند ! برای اینکه صدمه نبینند ، برای هردفعه تجربه ماورایی باید زکات بدهند . نماز هم همینجور است درنماز بعد ازرفتن به ماوراء و برگشت مجدد به این عالم به همدیگر سلام میکنند یعنی دراین عالم نبوده اند ، فعلا” کسی نماز را100% درست انجام نمیدهد نتیجتا” این نماز ها عادتی و فقیهانه است و زکات آنرا سالیانه پرداخت میکنند!!

250– یک چیزی است که شما به او میگویید انرژی  و در موقع انعقاد نطفه به صورت تساوی در انسان قسمت و در تعادل خلق میشود و به دنیا میاید، اما اگر به دلایلی مثلا” آمیزش سرپا در بعد ازظهر با شکم پر و دخالت شیطان ، و مصرف الکل ، و بودن استرس در دو طرف… صورت بگیرد این تعادل بهم میخورد و میبینید که زنی بسیار زیبا اما چشم او ضعیف است ، و یا گوش او کم شنوا ، ویا صدایی کریه و چندش آور و یا شش انگشتی و…. میباشد وحتی تجربه شده زنهایی بسیار بسیار زیبا با فلج بودن نیم تنه پایین روی ویلچر .. اینجا آخرکار نیست از نظراخلاق هم مشکل دارند یا همیشه دارند بین دو نفر

اختلاف میاندازند ویا غیبت میکنند و یا دروغگو هستند و یا حراف هستند وخصلتهای منفی دیگر و….وهمیشه وقتی ازیک طرف یک چیزی زیاد میشود

درطرف دیگرکمبود بصورت نقصان نمایان وحتی دراخلاق هم خود نمایی …و این قانون شامل همه انسانهاست و شما سرآمد حرفید شماره 2 و 176 مطالعه

251– بنده خواهان آمدن نمایندگانی ازطرف سازمان ملل برای تایید حرفهای اینجانب که بیشتر ازاینها است و دادن امور مملکت به دست            شیعیان ایرانی با نظارت آنها میباشم چون نمیخواهم مثل فلسطین ، عراق و افغانستان باشیم !

252 – چرا برای نظارت برتمامی انتخابات از مجامع  بین المللی دعوت بعمل نیاوردید ؟ برای اینکه عمدی بود !! و ما ازقبل ، کل این وقایع را گزارش داده بودیم که همانطور هم شد ! و فقط یک مورد مانده و ان اینکه ریاست جمهوری فرد برنده  به سه سال هم  نخواهد کشید !! و از این به بعد بنده  خواهان تمامی انتخابات با نظارت سازمانهای بین المللی میباشم .

253– چرا  اس ام اس های جهت رای دادن با کامپیوتر را درچهارشنبه قبل از انتخابات قطع کردید ! قرار بود هرکسی که به موسوی رای میدهد         یک اس ام اس هم با شماره ملی خود و……اعلام نماید ! چرا دو روز مانده به انتخابات ، اس ام اس ها را قطع کردید ؟چرا؟؟ دروغگو دشمن خداست.

254– چرا درجریان انتخابات ، خود شخص شما که از قبل با موسوی مشکل داشتی و میدانستی که او انتخاب خواهد شد ، به همین دلیل دررای مردم تقلب کرده و اسمهای احمدی نژاد را با موسوی جابجا و منتقدین و نخبگان را روانه زندان کردید! و هنوز که هنوز است بدون محاکمه در اسارتند چرا؟

255– چرا بعد از تمام شدن ساعت انتخابات درپایان روزجمعه ، سپاه در سرتاسر ایران صندوق های رای را جابجا نمود ؟ چرا؟

256– چرا دراین بیست ماه بعد از انتخابات حتی به یک نفر از منتقدین اجازه صحبت و اظهار نظر در رادیو و تلویزیون را ندادید؟

257– چرا شما شنبه سه دقیقه مانده به 12 شب  11 دیماه 89 از واقعه وکارهای بعدازعاشورا که توسط حضرت زینب س انجام شد صحبت میکردید اما هیچ اشاره ای نسبت به رسم جوانمردی یزید و عبیداله زیاد درشام و کوفه نکردید؟؟ چرا جوانمردی آنها خیلی بیشتر و بهتر بود که به حضرت زینب س اجازه دادند در مقابلشان خطبه و سخنرانی نماید ، اما شمای خامنه ای دراین بیست ماه بعد از انتخابات حتی به یک نفر رقیب احمدی نژاد هم اجازه صحبت  ندادید ! داور و قاضی بسیار بدی بودید و هستید!! درضمن آن سه نفر در مسایل رای گیری و اعلام شمارش آراء و مسائل بعد ازآن ، اختلاف

 

نظرداشتند و دارند ! خوب! به شما چه که از احمدی نژاد حمایت کردید ؟ حالا متوجه شدیم که از قبل برنامه ریزی شده بود!! چونکه خودتان درنماز جمعه گفتید برنامه اقتصادی احمدی نژاد را می پسندید! که با این برنامه، مردم بهتر و بیشتربه زیر یوغ ولایت مطلقه فقیه میروند؟احمدی نژاد را سپاه رئیس جمهور کرد تا منابع مالی دولتی و ملی را بهتر و بیشتر غارت کند!!

258– چرا رفتار مردم با عملکرد شما مایوس کننده است ! زن و دختران این مردم بعد از انتخابات در اوین داخل سلولهای انفرادی هستند !خودشان

نشسته اند فوتبال وکارتن تماشا میکنند ……………… خلایق هرچه لایق !!؟ با مردم چکارکرده اید که مسخ یا سحر شده اند!!؟؟

259– چرا مردم در ایران توسط سپاه و بسیجی ها سرکوب شدند ؟ چرا با دلیل و منطق آرام نشدند ؟ درروزعاشورای بعد ازانتخابات ( بنده شاهدعبوری بودم) نیروهای سپاه وبسیج و نیروی انتظامی با حمله مکرر به مردم تعدادی از آنها را گرفته و به داخل مینی بوس های خود میبردند! و درراز بقاء گرگها و

کفتارها و درندگان هم با حمله به گله حیوانات تعدادی ازانها راگرفته و با خود میبرند!آیا تمام صفات وکارآمدی ولایت مطلقه فقیه همین بود؟؟و بعد

ازانتخابات به خاطرعملکردغلط و سخنان دروغین بیشمارشما، دیگرکسی شما را،ازصمیم قلب دوست ندارد!چراخودتان رادرشکل انسانی جدی نگرفتید؟

260– چرا اعلام نمیکنید چند درصد از مزدوران شما  درسرکوب های نظام یافته منتقدین بعد از انتخابات ، چماق بدستانی دهاتی و روستایی بودند!؟

261– چرا آمریکا برای حمله به عراق سازمان ملل را دور زد ، و شماها هم درحمله به منتقدین مخصوصا بعد از انتخابات ، قانون را دورزدید ! چرا؟

262– چرا حرفهای مخالفین بعد ازانتخابات خودتان را که منتقد هستند نه مخالف ، درنمازجمعه ها مطرح میکنید و آنها محروم هستند از جواب دادن به شماها ، و این عین  ناجوانمردی مذهبی هستش ! عین قمارباز و عرق خور مذهبی ، رباخوار مذهبی ، متقلب و زناکار مذهبی ! چرا اینگونه اید؟……

263– چرا ماموران مزدور بدرفتار نامسلمان ، اما انقلابی طرفدار ولایت مطلقه فقیه و حافظ منافع……! درزندان، موقع شکنجه زندانیان سیاسی      اگرزندانی بگوید ترا به علی ع به حسین ع بس است دیگرنزن ، بدجوری امامان را توهین میکنند و میگویند هرچه ولایت مطلقه فقیه بگوید ما قبول داریم! چرابرای محاکمه بعدازانتخابات رفتید سراغ قاضی بدقیافه ترسناک نمایشی که مردم بترسند ؟ والا  درزندان همه کارها صورت گرفته و زمان زندانی شدنشان هم صادر شده است ! سعید امامی ها و قضات داخل زندان حافظ منافع کدام کشورهستند !؟ توضیح اینکه نیمه دوم تیرماه 89پانویس شبکه خبر سیما گزارش روزنامه کانادایی را مبنی برحضور پزشکان امریکایی دربعضی اززندانهای سیاسی کشورهای جهان سوم را ارائه و افشا میکرد!!

264– چرا وساطت مراجع تقلید جهت رهایی زندانیان سیاسی کاربرد ندارد ؟ موسوی اردبیلی با رفاقتی 10 ساله قبل از انقلاب با شما ………به درخواست خانواده های زندانیان سیاسی قبل و بعد ازانتخابات، با ویلچر ازقم به تهران آمد ، اما شما پیشنهاد اورا رد کردید !! چرا؟؟ چه کسی تصمیم گیرنده است؟…. زیرا بعد ازگذشت بیست ماه هنوز بعضی از منتقدین دولت بازداشت میشوند دلیلش اینست که هنوز شمارش آرا تمام نشده است!! و ادامه دارد و دراین شمارش آرا ، مجددا” رای دهندگان به موسوی و……..شناسایی و دستگیر میشوند !!! عجب کینه عمیقی به ایرانیها و آزاد اندیشان دارید چرا؟؟

265– چرا شما در سفرقم گفتید: که میکروبهای فتنه بعداز انتخابات واکسینه شدند ، شما باید بدانید که میکروبها ازلاشه های متعفنی مثل شما بوجود میآیند!! و همین میکروبها یک روزی لاشه های متعفن را تجزیه و ازبین میبرند چه کسی دارد بجای شما تصمیم میگیرد و عمل میکند و….. چون میکروفن دست شماست مگرمیتوانید هرحرفی را بزنید!!؟ شما به میلیونها مسلمان اهانت کردید ، توبه نمایید!! ضمنا” بنده بدلیلی درانتخابات شرکت نکرده بودم،

کی وکجا پیامبرص و امامان اینگونه صحبت میکردند؟؟ هنوز بزرگ نشده ای و بالغ و عاقل نشده ای ؟، عین بچه های 70 یا80 ساله عمل میکنی            و یا اینکه چیزی از دیکتاتورمآبی و فاشیزمی نزد شما میباشد که اینگونه عمل غیر اسلامی (نا سالم )انجام میدهید ، شما حق اینگونه گفتار و رفتار را         با مسلمانان ندارید این را وجدان بشری دارد به شما گوشزد میکند………!! چرا متوجه نیستی!!….. بعد از انتخابات حدود 5 میلیون نفر به مخالفین خود      اضافه کرده اید بدون احتساب خانواده آنها ؛ خوابی آرام ندارید نگاه کنید !! شیطان دارد به شما وحی میکند ……

266– چرا به شما گزارش دادیم تا آخر امسال پنج و شش موشک به بیت رهبری اصابت خواهد کرد! جدی نگرفتید ؟ تا اینکه رفتیم پیش رییس امنیت هاشمی درآنجا تکرار کردیم که آبرویتان خواهد رفت بازهم جدی نگرفتید !!………. بالاخره در روزشنبه16بهمن 1378 ساعت 20/19پنج موشک به  بیت رهبری و یک موشک هم خورد به بیرون جنب کلانتری 129  جامی! روزنامه انتخاب یکشبه 17 بهمن 78 (سند شماره 12 پیوست).

267– چرا به شما گزارش دادیم که سومین و آخرین رهبر چه کسی می باشد عکس العمل نشان ندادید ؟ چرا ؟

268– چرا به شما گزارش دادیم خاورمیانه ازطرف پاکستان،افغانستان،ایران ،عراق وعربستان وکویت و اردن و……… بهم میریزد را جدی نگرفتید؟ تابعد ازیازده سال، کرزای باتاسیس دفتر نمایندگی طالبان در ترکیه نوشته شده درکیهان6 دیماه 89 ص اول موافقت کرد اینرا باید خیلی خیلی جدی بگیرید….

269– چرا به شما گزارش دادیم در صحبتهای بنده با زهرایی یا نجات ، رئیسان امنیت شما ، در رابطه با حمله ناتو به ایران نامبرده میگفت که ناتو پنجاه سال است که تشکیل شده است و از اروپا بسمت خاورمیانه نیامده حالا از اروپا میخواهد به ایران حمله کند !؟ تا اینکه بعد از حدود 4سال روزنامه های متعددی ، از ورود ناتو به خاورمیانه خبر دادند !! روزنامه ایران دوشنبه 20 مهر1383 صفحه 5 که ناتو به خاورمیانه میآید(سند شماره 13 پیوست)  و  روزنامه آفتاب یزد سه شنبه 16 دی  ماه1382 که  گری سیک  ادعا کرد ایران را محاصره کرده ایم (سند شماره 14 پیوست). و هم اکنون 9 کشور همسایه دور ایران ، دو دریای شمال وجنوب ، کشورهای پشت همسایه  و آسمان ایران را ناتو قرق کرده است ، توضیح اینکه در یازده سال قبل اصلا” سایت موشکی مطرح و متداول نشده بود اما بنده از ماهواره و ضد موشک صحبت کرده و نوشته بودم ص 5 خط 23 را جدی نگرفتید!! چرا؟؟.

 

270– چرا به شما گزارش دادیم دررابطه با حرکت وآرایش 3 موشک خیلی قطور درصفحه 4 خط 24 ، صفحه 5 خط 10 ، و صفحه 6 خط 5 ، درآسمان

داخل فضای ایران به سمت  شمال بدلیل حرکت  نا معقول  مکاشفه شده ! خلاف حرکتهای عرف موشکی که با سهمی مستقیم حرکت میکند، این موشکها

مستقیم حرکت نمیکردند! توجه نکرده و جدی نگرفتید……

271– چرا به شما گزارش دادیم در رابطه با سه موشک هسته ای ……،که خودتان هسته ای بودن آنها را تایید کردید پس چرا سکوت و هیچ عکس العملی نشان ندادید همان موشک هایی راکه به عنوان محور شرارت مطرح و تهدید شدید !! یادتان آمد یا نه؟؟

272– چرا به شما  گزارش دادیم درسال 79  ص5 خط  اول ، که ایران  میتواند 14 منطقه اروپا  را بزند و میزند !! عکس العمل جدی  نشان  ندادید

 هنوز موشکهای شهاب یک و دو و سه و بالستیک  مطرح نبوده و ساخته نشده بودند ! قسمت اول مکاشفه صد درصد تحقق پیدا کرده ، شماره 237 و 238  را مطالعه فرمایید ! و ایران میتواند به لندن ، پاریس ، برلین ، و جنوب روسیه حمله موشکی کند روزنامه ایران شنبه4 مهر 83  صفحه 3  (سند شماره 15

پیوست)  ، کشورایران میتواند پایتخت های اروپایی را با موشک شهاب 3 جدید ارتقاء یافته هدف قرار دهد !! ، ایران چهارشنبه8 مهر 83 صفحه 3  (سند

شماره 16پیوست) حالا ببینید روسیه چگونه ازایران دفاع میکند! روسیه  گفت هیچ خطری از طرف ایران اروپا را تهدید نمیکند، سود بازرگانی بهتر و بیشتر

از حمله موشکی ایران به اروپا میباشد……! در روزنامه ایران صفحه سوم19 اردیبهشت86  !(سند شماره 17 پیوست)   آیا دراروپا  هیچ انسان مسئول

متفکر سالم اقتصادی،سیاسی، نظامی و اجتماعی بصورت مجزا وجود ندارد که صحبتهای بنده را فهم کند؟ چرا یک نسخه ازنامه شش صفحه ای   را که به

مسئولین نظام در 9 سال پیش دادم…… ،و یک نسخه هم به سفارت سوییس دادم که یکی ازموارد مهم آن خط اول صفحه پنجم بود، ………..و خط اول

شماره272 این نامه میباشد؟؟ بعد ازحدود دو ماه درجواب نامه بنده حضورا” گفتند ، جواب این نامه به ما مربوط نمیشود ،  ضمنا” اگر یک دفعه دیگر

درکل اروپا به خلیج فارس ، خلیج عربی بگویند یا بنویسند و در جراید چاپ نمایند در رابطه با حمله موشکی به اروپا هچگونه همکاری نخواهم کرد !!.

273– چرا به شما گزارش دادیم بارگاه امام رضا ع را سیاهپوشها به گروگان میگیرند و بمب گذاری میکنند !! دو احتمال وجود دارد…..را جدی نگرفتید چرا؟ اول…دوم…فعلا”بصورت اضطراری زن و مرد کماندو و بعضی هابا لباس معمولی سه شیفته ازبارگاه امام هشتم تا پایان بحران مراقبت وحفاظت کنند!

274– چرا به شما گزارش دادیم موشک مکانیکی که درشب وهوای بارانی کاربرد ندارد برای اینکه بجای تجهیزات الکترونیکی ، انسان کار آن تجهیزات را انجام میدهد، مثلا” شخصی  داخل محفظه آب با اکسیژن وبعدا” هر سه اینها در……….. قرار داده میشود را جدی نگرفتید؟؟ چرا به شما گزارش دادیم موشک گیج و نامتعارف همان موشک مکانیکی است که درهرثانیه  دوتا سه حرکت غیر عرف دارد و واقعا” هم به هدف میرسد را جدی نگرفتید؟؟ 

275– چرا به شما گزارش دادیم به دلیل کنترل جنوب پاکستان، تیم بن لادن دربهار با زیردریایی که دراختیار اوقرار میگیرد از یکی از دوشهرجنوبی،     خاک ایران را ترک خواهند کرد! را جدی نگرفتید!!

 276– چرابه شما گزارش دادیم از بهارآینده احتیاطا”سران پنج قوه دریکجا جمع نشوند، همیشه دورییس قوه دربیرون باشند که اگر واقعه ای پیش

بیایدآن دو نفر زنده باشند تا ایران راحفاظت و کنترل نمایند.را جدی نگرفتید؟ ازما گفتن میدانیم که هنوز به آن درجه از رشدعقلی نرسیده اید تا ……….

277– چرا به شما گزارش دادیم که هواپیمای خامنه ای درشمال سقوط خواهد کرد ، یکی از رییسان امنیت شما گفت حضرت آقا قرار نیست به شمال بروند بعد از هشت ماه  در اردیبهشت سال 80  روزنامه ها نوشتند خامنه ای به شمال میرود ، که بنده تلفنی تماس گرفتم که دیدید دارند میروند به شمال و بعد ازشش روز هواپیمای ایشان درتهران به زمین نشست ، اما دقیقا یک هفته بعد هواپیمای یاک 40 در شمال سقوط وتمامی وزیران و وکلای مجلس و همراهان درآن سانحه کشته شدند و……..

278– چرا به شما گزارش دادیم درصفحه 5 خط 23 در رابطه با موشکهای ضد موشک کشورهای همسایه و پشت همسایه ترتیب اثر ندادید تا اینکه   سپر دفاع موشکی مطرح ودرجلسه حساس لیسبون با موافقت 28 کشور عضو ناتو سپر دفاع موشکی در ترکیه مستقر شد ، همشهری (30 آبان 89سند18)

279– چرا به شما گزارش دادیم که درص 5 خط 25 و 26 به رگباربستن مجلسیان….. و کشتن حدود70  نفر را در داخل پارلمان مجلس خبرگان رهبری …. کشتن مردم و جمع شدن خون درجوی جلوی مجلس را در10 سال پیش به بیت رهبری و هاشمی و مجلس گفتیم و نوشتیم برای شما مهم نبود؟ …..وتا اینکه گودرزی رییس  دفتر کروبی بنده را برد پیش مجتبی واحدی مشاور کروبی و رییس روزنامه آفتاب !…… قطعا” درآینده ای نزدیک واقع خواهد

شد آیا بعد از کودتا و…..یا دریک جلسه فراخوان اضطراری این عمل صورت خواهد گرفت و یا اینکه …باشد تا این جریان آنقدر مهم است که دو بار دردو زمان متفاوت در دومکان متفاوت مکاشفه گردیده است را جدی نگرفته اید؟آیا مهم نیست؟ مهم نبود ؟کپی نامه قدیمی ضمیمه میباشد (سند شماره 19)                                                                                                                                 

280– چرا به شما گزارش دادیم  صفحه 6 خط 2 گفتیم و نوشتیم که خارجی ها و کشورهای همسایه و منطقه را انگولک نکنید. توجه نکردید !!       حالیتان میشود یا نه؟ گویا عمدی بود و هست .

281– چرا به شما گزارش دادیم که هاشمی از قسمت چپ بالای سینه خود یک چکاپ کامل انجام بدهد البته ایشان فوت نخواهد کرد آیا توجه کرده اید یا نه؟؟چون همان موقع ان نامه به رییس  امنیت ایشان داده شد، نامبرده نباید بمیرد آنقدر باید زنده بماند تا تقاص پس بدهد!! چه کسی مسئول پاره شدن بکارت دختران دانشجوست؟ زمان جنگ که بعضی ازپسرها ازدواج میکردند بلافاصله عازم جبهه ها میشدند ، پس ازمرگشان ،همسرجوان اینها تحت حمایت مثلا” بنیاد شهید قرار میگرفت ،  بعضی ها برای افرادی مثل ….. وهفته ای دو زن و دختر در روزهای دوشنبه 4 بعد ازظهر وپنجشنبه 10 صبح

 

تا دو ساعت باعث عیاشی و هرزه دری این….. میشدند ، حالا متوجه میشوید چرا دخترهای دانشجوی استان مازندران  باید بروند به استان خوزستان و

دختران دانشجوی تبریز باید بروند تهران و….. ودرهتل کیش فقط دخترهای دانشجوی بکر با بکارت سالم دراختیاربعضی ازآقازاده ها قرار می گرفت!!؟؟ و

آنوقت  هاشمی همچنان باید  رییس امنای دانشگاه آزاد باقی بماند!! و آن شخص ……بعد از اعتراض خیرخواهانه بنده مبنی بر اینکه اگر خانواده شما بفهمند

ازهم خواهد پاشید و در اداره آبرویتان میرود !! دستوردادند بنده را به اداره راه ندهند !!

282– چرا به شما گزارش دادیم صفحه 6 خط 4 راجع به بردگی ایران توجه نکرده و عمدا” توجه نکردید ، آنقدر این یک خط جالب وتاسف  برانگیز

است که محتویات کل این نامه حدود هزارو سیصد موردی در 313 شماره را دربر میگیرد که اصلا برای شما مهم نیست ، مهم نبود ؟؟خود شما فکرنمیکنید مهم باشد ؟؟ (شماره 216 و 239 را مطالعه کنید)

283– چرا به شما گزارش دادیم تعدادی بسته به اندازه گونی های برنج 10 کیلویی در منطقه وزارت دفاع به زمین ریخته میشود که ازداخل آنها دود

وگازهای رنگ وارنگ درمیآید احتمالا” هدف فقط کشتن پرسنل متخصص وزارت دفاع و……..،میباشد را جدی نگرفتید ، بهتر اینست که مثل پرسنل

وزارت اطلاعات درآپارتمانهای مختلف شهر تهران اسکان داده شوند ! بالاخره اینجا مملکت خودمان است……

284– چرا به شما گزارش دادیم که یک کودتای مشروع و قانونی که شکی درآن نیست درآینده رخ خواهد داد ، دریک روزعزا صورت خواهد گرفت که تمام روزنامه ها تعطیل وکسی از بگیر و ببندها خبر نداشته باشد و درانتهای خود ، یقه شما را میگیرد ! چرا توجه نکردید باید  بدانید درانتها  یقه شما را خواهد گرفت!! نه درحین کودتا …….. محل طرح ریزی کودتا به خاطر شباهت نوع ساختمان و نزدیکی به هم درمنطقه …… میباشد که  برنامه را طرح ریزی و شخص(اسم محفوظ).. میتواند مجری باشد !! و این کودتا داخلی و توسط خودی ها با حمایت و مجوز کشورهای!صورت میگیردو چرا باید اینگونه بشود؟

285– چرا به شما گزارش دادیم بزودی بمب گذاری هادرسرتاسرایران شروع میشود ترتیب اثر ندادید ّ چندتا بمب درسیستان وکردستان را نمیگویم!! 

286– چرا به شما گزارش دادیم، تجهیزات نیروگاه بوشهر با کشتی به قعر دریا میرود ،آیا توجه داریدهنوز دیرنشده حتما واقعه ای مشابه درراه است…

287– چرا به شما گزارش دادیم که به مطلعین سقوط هواپیماها درایران را میگویند دهانت را می بندی؟…..یا دهانت را ببندیم !  چرا فهم نکردید چه کسی پشت ماجراست؟…..و چرا جدی نگرفتید!!

288– چرا به شما گزارش دادیم که بارگاه امام حسین ع بزودی تخریب میشود ! جدی نگرفتید؟ خوب درسال 79 تصور یک همچون گزارشی برای شما غریب بود اما وقتی امریکا بعد ازچند سال به عراق حمله نمود دیدید که واقع شد و میبایست که شما تدبیر میکردید که نکردید!!

289– چرا به شما گزارش دادیم که بارگاه امام علی ع بزودی تخریب میشود! باید مسئولین بارگاه امام علی را ، بعد ازحمله امریکا به عراق درجریان میگذاشتید!! تا آن همه کشتارهای تکراری واقع نشود ، شما ها که میدانستید اما جدی نگرفتید!!……8 شهریور 82 صفحه اول جام جم ،  سرانجام حکیم را زدند با400 کشته وزخمی(سند شماره 20 پیوست)و6 خرداد 83 صفحه 5 روزنامه ایران ، اصابت 7 خمپاره به حرم بارگاه حضرت علی ع(سند21 پیوست)

290– چرا به شما گزارش دادیم درکردستان شرارت میشود ، آیا توجه کرده اید ؟

291– چرا به شما گزارش دادیم ، درمجمع تشخیص مصلحت نظام جاسوس است !! توجه نکرده اید؟؟

292– چرا به شما گزارش دادیم ، دربیت رهبری خبرچین هست توجه نکردید؟؟ ………….

293– چرا به شما گزارش دادیم ،اعتصابهای جورباجور برای ساقط کردن دولت درآینده ای نزدیک واقع خواهد شدتوجه نکرده؟ البته که موفق…….

294– چرا به شما گزارش دادیم در رابطه با اقدامات الکترونیکی دشمن روی هواپیماهای جنگی و شخصیتها و سقوط انها هیچ اقدامی انجام نداده تا اینکه بعد از 9 سال هواپیمای فالکون و سی 130ایران، سقوط و به گفته وزیر کشور در آفتاب یزد 8 بهمن84 به دلیل اقدامات الکترونیکی دشمن بوده (سند 22).

295– چرا به شما گزارش دادیم ، اروپاییها و اعراب  با حمله به ایران موافق هستند ، توجه نکرده اید؟ وقتی این گزارش ها راحضوری در یازده سال قبل گفتیم و بعدا”بصورت نامه تایپ شده تقدیم کردم ، اصلا”فکرش را میکردید کار به اینجا بکشد؟ شماره 39 خوانده شود .

296– چرا به شما گزارش دادیم ، که ازرفتن به حج وبازدید عربستان بخاطر دعوت رسمی فهد پادشاه عربستان ناخوشنود هستم…… اما الان خوب است وبهتر است به حج بروید و بنده هم …………..توجه نکرده اید .

297– چرا به شما گزارش دادیم شیوه جنگ امریکا با ایران همانند شیوه جنگ امریکا با عراق و افغانستان نمی باشد ص 6 دو خط مانده به آخر . بلکه از زیردریاها  و کشورهای همسایه و از پشت آنها ، جاهای حساس ایران را  با موشک شخم خواهند زد ! و برنده نهایی درحمله به ایران ، آمریکا و روسیه!!    و بی تردید بازنده نهایی ، اروپایی ها خواهند بود را……… جدی نگرفته اید؟؟ …………و ایران که هیچ شکی درآن نیست و….. 239 و 282 مطالعه شود!

298– چرابه شما گزارش دادیم که جنگی رخ نخواهد داد!!فقط  با حمله موشکی وبمباران،مناطق حساس مان را شخم خواهند زد!!ترتیب اثرندادید؟؟   رابرت گیتس وزیردفاع امریکا گفت حمله نظامی به ایران مقطعی وکوتاه مدت خواهد بود (اخباررادیو فردا  ساعت یک بامداد عید قربان 26 آبان89)

299– چرا به شما گزارش دادیم وضعیت امریکا درعراق،افغانستان وایران وعربستان وکویت و…همانند اسراییل درفلسطین خواهد بودرا جدی نگرفتید!! 

300– چرا به شما گزارش دادیم که حدود 3 کشور دارند ایران را انگولک میکنند………….. و ایران دارد از آنها تاثیر میپذیرد ! را جدی نگرفتید؟؟

301– چرا به شما گزارش دادیم صفحه اول خط 22 تا 24 که در شش ماه آینده جنگی بین ایران و ترکیه و با پاکستان  واقع خواهد شد !! بعد از شش

 

ماه و ده روز جنگ ترکیه با ایران در مرزها بود و روستاها را میزدند و سفارتخانه ها تعطیل شد . بلافاصله وزیرامورخارجه به ترکیه رفت و توسط نامه از 

طرف دولت ایران ، از رییس جمهور ترکیه جهت شرکت در کنفرانس سران کشورهای اسلامی دعوت رسمی بعمل آورد و جنگ بعد از سه روز خاتمه

یافت ….. و اما موضوع پاکستان که بزودی جنگی را با پشتیبانی نیروهای ناتو ، علیه ایران که شکی درآن نیست ، آغاز خواهد کرد ! خصوصا که سخنگوی

وزارت امورخارجه پاکستان گفت ازخاک پاکستان برای حمله به ایران استفاده نخواهد شد آفتاب یزد12 اسفند 83 (سند شماره 23 ).      وهمینطور معاون

اول رییس جمهور افغانستان گفت اجازه استفاده ازخاک افغانستان علیه ایران را نخواهیم داد 17 آذر 83 صفحه 13 روزنامه ایران (سند شماره 24) .    

و همچنین پرویز مشرف هم رییس جمهور پاکستان چنین حرفی را زده بودند 11 اسفند 1383 روزنامه ایران ص 3 ……و هوشیار زیباری هم ، چنین سخنی را در عراق گفته بود.….  شما نباید به هیچ کدام از این صحبتها توجه و اعتماد کنید!! زیرا  برای حمله یک طرفه به ایران ، حتما” باید تغییراتی در روسای

9 کشور همسایه و منطقه بوجود بیاید! درصورت لزوم و حتما” میتواند توسط آمریکا  از خاک پاکستان برعلیه ایران استفاده شود مخصوصا” که ایران با هند رفیق تراست تا با پاکستان ….

302– یا بنده توسط باند شما دزدیده بدون داشتن وکیل و….درزندان و سلول انفرادی، شکنجه وبه قتل رسانده! چون ازابتدا شیوه کارتان اینطور بوده! اگرتو اقدام به کشتن من بکنی ، من اقدام به کشتن تو نخواهم کرد! مرگ بنده برای زنده کردن دین محمد ص است واگر خداوند خیری بدهد البته به زندانیان سیاسی خواهد رسید انشاالله  . بنده از زندانیان سیاسی پوزش میخواهم  زودتر باید اقدام میکردم مرا ببخشید و ازخدای احد واحد بخاطر تعلل در نوشتن این متن استغفار میطلبم و توبه میکنم . بنده هربهایی را برای زنده نگهداشتن دین محمدص پراخت میکنم ، حتی مرگ………چونکه شفیع دارد.   

303–  اگر فکر میکنید بعد از ارسال این نامه و توجه نکردن به متن آن از طرف شما ، و بعدا” پس از ارسال مجدد آن به اینترنت وخبرگزاری ها و سفارتخانه های ذینفع بصورت کاملتر و….. آمریکا درپشتیبانی ازشما بگوید که مسئولین نظام ایران با ما هستند و شما دخالت نکنید ، اشتباه کرده اید !!

304– چرا اجازه نمیدهید، همیشه یک چیزی از خدا دروجود شما باشد ؟ چرا؟           شما دارید به نیمه تاریک زندگی ناخوشایند خودتان میرسید.

305– چرا شما رحم ندارید ؟؟ اساس و اصول عالم خلقت بررحم استوار میباشد. شما باید بدانید ، اگر رحم داشتید و رحم کردید میتوانید خلق کنید ، چون به یک نسبت عقل، علم ،درک ،نور، حکمت و… درشما بالا میرود و زیاد میشود و میتوانید خالق باشید همانند حضرت زهرا س که خلق کننده کهکشان های بیشمار و… هستند !!مگردرقران صدها بار کلمه رحم نیامده ؟؟ مگر درقرآن پیامبرص رحمه للعالمین معرفی نشده ؟؟ مگر درقرآن 114

مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم ( بنام خدایی که رحم دارد و رحم کننده است) نیامده ؟؟مگر درنمازهای واجب ، هر روز حدود شصت مرتبه کلمه رحم را

نمیخوانید و تکرار نمیکنید ؟؟….پس اگر خود را امت محمد ص میدانید چرا رحم ندارید؟؟ سید…. همیشه یک دست سومی هم وجود دارد دست او!

306– چرا سید…..وقتی یازده سال پیش به رییسان امنیتی شما گفتیم که ده سال است خارجی هارا انگولک میکنید، اینکار را نکنید!! و متن گزارش را بعداز دو سال و نیم  بصورت تایپ شده تقدیم کردم و قهر کردم دیگر هم تماسی نداشتم تا اکنون که ، با نمایش های افراطی بسیج و سپاه و با سرکوب دگراندیشان و آماده کردن فضاهای امنیتی ناجور یکدست در مملکت و برنامه ریزی حدود پنجاه ساله برای آینده و دیکتاتوری همانند کره شمالی ، جدا” بارتان بار نمیشود و شما بازنده ناخواسته این نمایش مضحک دیکتاتوری و فاشیستی دینی خودتان خواهید شد!! اگر ملزم نیستید ، راه سالم و بهتری هم برای حکومت کردن (حد اقل 10 سال دیگر)وجود دارد !! (سید بیدارشو!!) الان شما به سن معنویت رسیده ای اما عاری از آن هستی!! موقعیت شما درایران و منطقه متزلزل هست و مقبولیت جهانی هم نداری و حمایت قلبی ملت را هم از دست داده ای! و ربطی هم به دیندار بودن و نبودن شما ندارد!! و هیچ متحد واقعی درداخل و خارج نداری!! گوش به حرف حاکمیت غلط و دروغ نده !! سید ممکن است وادارت کنند درآینده ای نزدیک  بطور ناخواسته دست به یک تصمیم و اقدام هولناک درایران و منطقه بزنی ، نگاه کن ! چه جوری به آشفته بودن مبتلا شده ای؟ ….آیا کسی نیست که از رحم پاک متولد شده باشد و لقمه حلال خورده باشد تا این حرفها را دلسوزانه به شما گوشزد نماید ؟؟ شماره 64  مطالعه شود. شما باید بپذیریدکه بنده دشمن شما نیستم

307-اگربنده را زنده دزدیدید هرگز در زندان قصد خود کشی ندارم…و باید درمحاکمه اینجانب چندنفرازنمایندگان مجلس خبرگان رهبری باشند!

308– چرا نمیگویید..شما کیستید؟….شماازخودت سردرمیاوری؟خودت را پیدا کرده ای؟و خودت را بررسی وچکاپ میکنی؟هرچه هست ازخودت است!! 

309– چرا متوجه نیستید! شما دارید محاکمه میشوید! بدون اینکه درجواب دادن نمره قبولی گرفته باشیدو….بعضی مواقع به لبخند شیطان هم توجه کن!!

310– بنده حرف دلم را زدم !که کشف وشهود بود ومکاشفه و ازعالم غیب وماورا، مقداری هم ازدرون اجتماعی که درآن زندگی میکنم اما با مردم زندگی نمیکنم،وبه هیچ سلسله تبار وسیاست وابستگی شمایی ندارم،چون جنس ما ازجنس پیرژنده پوش،پیر پالان دوز،پیر پینه دوز وپیرپاره دوز و…میباشد !

311- ولایت چیزی بالاتر و برتر از بازی های مقلدانه و مرید مآبانه و پیر و خلیفه میباشد. راجع به امامت شماره 83 مطالعه شود !!

312– بنده خواهان ملاقات فوری اضطراری باشما هستم به همراه هاشمی تاتوجیه شوم، یا توجیه شوید که فرصت بسیار کم است و خطر نزدیک و فراوان!!

313 – حضرت رسول ص درجنگ بدربا 313 سلاح  مبارزه کردند و حضرت مهدی ص با 313 سلاح مبارزه را آغاز خواهند کرد و اینجانب به عنوان بنده خداوند و امت محمدص و شیعه 12 امامی با 313 نوع  سئوال و سلاح قرآنی  آمده ام  تا به وظیفه شرعی و عرفی و قانونی خود عمل کرده و ادای دین  به اسلام و قرآن کنم تا ملت ایران را از  اندوه و اضطراب خود مبنی بر بی تفاوتی و عدم حساسیت از سوی نظام و حکومت اعلام نمایم !!! بقیه با مردم ایران است که در آینده برای نجات دین محمدص و مملکت ایران ، چگونه رفتاری با نظام و حکومت خواهند داشت ….. انشاالله …. والسلام …. صالح.

 ضمائم :

فایل اول : https://rezasaleh90.files.wordpress.com/2011/05/1-001.pdf

فایل دوم : https://rezasaleh90.files.wordpress.com/2011/05/3-001.pdf


Advertisements